Sökning: "portfolio selection"

Visar resultat 1 - 5 av 105 uppsatser innehållade orden portfolio selection.

 1. 1. Formation of market entry strategy with an interest in decision-making : A case study in a B2B context

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Anna Nilsson; Melanie Sala; [2018]
  Nyckelord :Strategy; Decision-making process; Foreign Market Entry;

  Sammanfattning : Today’s business environment is growing at an increasing pace, pushing firms to internationalize. Foreign market entry has thereafter been a well-researched field by scholars. LÄS MER

 2. 2. Under the CSR umbrella - The effect of CSR performance and Human capital commitments on Corporate financial performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Dennis Mohammad; Gustav Strand; [2018]
  Nyckelord :CSR; Human Capital; Corporate Financial Performance; Carhart four-factor model;

  Sammanfattning : This study looks at the effect of corporate social responsibility (CSR) performance and human capital commitments on corporate financial performance for Swedish corporations between 2002 and 2015. While the general effect of CSR performance on corporate financial performance is well studied around the world, this study deep-dives into one factor under the CSR umbrella, human capital, which till this day is a sub-section of CSR that we know little about. LÄS MER

 3. 3. Aktieportföljer hos höginkomsttagare : En kvantitativ studie om investeringsbeteende hos höginkomsttagare på svenska aktiemarknaden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Imen Boughrira; Zohal Kazemi; [2018]
  Nyckelord :Superinvestors; investment behaviour; portfolio value; income and Swedish stock market; Superinvesterare; investeringsbeteende; portföljvärde; inkomstnivå och svenska aktiemarknaden;

  Sammanfattning : Inom aktiemarknaden finns det en mängd olika teorier som förklarar investeringsbeteendet hos individer. Grunden för beslutsfattande är inte alltid uppenbart. Beslutens påverkan på avkastningen är dock uppenbart och viktigt för investerare. LÄS MER

 4. 4. Investerares riskexponering i hållbara investeringar : En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Kim Jonsson; Jacob Larsson; [2018]
  Nyckelord :Asymmetric risk; sustainability; ESG; beta value; dynamic SRI; positive screening; selection criteria; portfolio allocation; RobecoSAM; Asymmetrisk risk; hållbarhet; ESG; betavärde; dynamisk SRI; positivt urval; urvalskriterier; portföljallokering; RobecoSAM;

  Sammanfattning : Titel: Investerares riskexponering i hållbara investeringar - En studie av asymmetrisk risk och hur den påverkas av positivt urval och dynamisk SRI Nivå: Examensarbete på kandidatnivå i företagsekonomi Författare: Kim Jonsson & Jacob Larsson Handledare: Peter Lindberg Datum: Maj, 2018 Syfte: “Undersöka huruvida en portföljs negativa asymmetriska risk, ur ett investerarperspektiv påverkas av positivt urval utifrån dynamisk SRI, baserad på ESG-faktorer”.  Metod: Konstruktion av en hypotetisk portfölj bestående av aktier, utifrån dynamisk SRI och positivt urval. LÄS MER

 5. 5. Selecting and Prioritizing Projects : A study on Intergovernmental and Non-profit Organizations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Laura Rojas; Marcela Figueroa; [2018]
  Nyckelord :Project selection; Project prioritization; Decision-making; Non-profit Organizations; Intergovernmental Organizations; Project Management Office; Project Success; Organizational Success.;

  Sammanfattning : Nowadays, organizations are shifting towards project-based management strategies in order to implement more flexible structures that allow them to respond and compete in complex business environments. In this way, project management has been regarded as a valuable competence, providing the organization and its management teams the opportunity to adapt the knowledge, skills and tools necessary to meet project requirements as well as organizational goals. LÄS MER