Sökning: "portfolio teori"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden portfolio teori.

 1. 1. Skillnader i kvinnor och mäns investeringsbeteende : Svenska aktieinvesterares psykologiska bias, aktiepreferenser och dess långsiktiga konsekvenser

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Charlotta Kortered; Ida Tillas; [2022]
  Nyckelord :Investment behavior; women and men; stock preferences; Modern portfolio theory; behavioral economics; Sweden; bias; risk exposure; Investeringsbeteende; kvinnor och män; aktiepreferenser; moderna portföljvalsteorin; beteendeekonomi; Sverige; bias; riskexponering;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyze differences between stock preferences of women and men in Sweden and analyze what portfolio characteristics and long-term effects that are revealed by investing in the stocks than men and women prefer. To fulfill the purpose of the thesis, two fictious portfolios have been created which are based on data from the reports “Aktieägandet i Sverige” by Euroclear. LÄS MER

 2. 2. Har Carharts fyrfaktormodell en högre förklaringsgrad än Fama-Frenchs trefaktormodell? : En kvantitativ studie som utvärderar Carharts fyrfaktormodell och Fama-Frenchs trefaktormodell på den svenska aktiemarknaden.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Marsa Teklay Zeray; [2022]
  Nyckelord :Carhart four-factor model; Fama-French three-factor model; Swedish stock market; Degree of explanation; Adjusted R-square; Portfolio return; Risk; Carhart fyrfaktormodell; Fama-French trefaktormodell; Svenska aktiemarknaden; Förklaringsgrad; Justerad R-kvadrat; Portföljavkastning; Risk;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att analysera och utvärdera Carharts fyrfaktormodells och Fama- Frenchs trefaktormodells prestanda vid portföljavkastning på den svenska aktiemarknaden, under perioden 2011–2020. Teori: Denna studie grundar sig i den effektiva marknadshypotesen, Fama och Frenchs trefaktormodell samt Carharts fyrfaktormodell. LÄS MER

 3. 3. Värde- eller tillväxtaktier? : En kvantitativ studie om portföljvalen för en investerare

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Helga Ok; Michael Francis; [2022]
  Nyckelord :Investment; Portfolio; Investor; Value stocks; Growth stocks; Investment strategy; Returns; investering; portfölj; investerare; värdeaktier; tillväxtaktier; investeringsstrategi; avkastning;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att analysera vilken investeringsstrategi värde- eller tillväxtaktier baserade på P/B-, och P/E-talet, genererar en högre riskjusterad avkastning på den svenska börsmarknaden mellan åren 2010–2020. Teori: Denna studie grundar sig i, Den effektiva marknadshypotesen, CAPM, P/B-talet (price-to-book value), P/E-talet (price/earnings), Sharpekvot och Oparat T-test. LÄS MER

 4. 4. On Merton's Portfolio Problem : A Stochastic Optimal Control Problem

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

  Författare :Hugo Jacobsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine and solve a classic financial optimization problem known as Merton’s Portfolio Problem. The problem is driven by a stochastic process and can thereby be classified as a stochastic optimal control problem. LÄS MER

 5. 5. Hierarchical Portfolio Allocation with Community Detection

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Kiar Fatah; Taariq Nazar; [2022]
  Nyckelord :Portfolio Allocation; Hierarchical Clustering; Graph Theory; Community Detection; Modern Portfolio Theory; Portföljallokering; Hierarkisk klustring; Grafteori; Community Detection; Modern Portföljteori;

  Sammanfattning : Traditionally, practitioners use modern portfolio theory to invest optimally. Its appeal lies in its mathematical simplicity and elegance. However, despite its beauty, the theory it is plagued with many problems, which are in combination called the Markowitz curse. LÄS MER