Sökning: "porträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 83 uppsatser innehållade ordet porträtt.

 1. 1. Den jojkande schamanen - ett antropologiskt porträtt av en noaidi och dennes livsvärld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Simon Lövbacka; [2019-04-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Det heliga ansiktet mot församlingen : En studie om värdet av ikoner för ortodox-kristna utövare i Småland

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Selemawit Tecle; [2019]
  Nyckelord :Ikon; Ortodox kristendom; helgon; liturgi; religiositet;

  Sammanfattning : I denna uppsats studeras begreppet ortodoxa ikoner och hur dessa används i ortodoxa församlingar i södra Sverige. Syftet med denna uppsats är att få större kännedom om ikoner som fenomen och hur dessa används i ortodoxa gudstjänster, samt vilken syn ortodoxa församlingsmedlemmar har på ikoner. LÄS MER

 3. 3. Elevers användning av digitala artefakter i bildämnet

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Ewald; [2019]
  Nyckelord :artefakt; bildämnet; dator; digitala verktyg; kulturella redskap; primär; teknik; sekundär; sociokultur; tertiär;

  Sammanfattning : Denna studie syftar att synliggöra elevers upplevelse av lärande i digitalt skapande i bildämnet. Det talas ofta om vad och hur elever ska lära sig i undervisningen samt vilka kunskaper och förmågor de ska utveckla men vad elever själva upplever och tycker är sällan uppmärksammat. LÄS MER

 4. 4. ”Ja, det säger väl sig egentligen själv, går det bra i skolan mår man bra” Högstadieelever som befinner sig i matematiksvårigheter berättar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Fredrik Klehn; Christina Ilve Dehman; [2019]
  Nyckelord :insatser i ett tidigt skede; matematikängslan; relationer; vardagsmatematik; varierad matematikundervisning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka elever som befinner sig i matematiksvårigheter och deras egna upplevelser av matematikämnet och om det finns delar av matematiken som upplevs svåra att förstå och behärska. Dessutom har vi undersökt hur eleverna upplever att matematiken har påverkat dem under deras skoltid och vardag. LÄS MER

 5. 5. Det danska ögat - En studie i blick och binära motsatser i fyra porträtt av Vilhelm Hammershøi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Angelica Backlund Bendrén; [2019]
  Nyckelord :Key words: Denmark; 1890’s; 1900’s; Vilhelm Hammershøi; portrait; self portrait; gaze; Norman Bryson; Griselda Pollock; binary oppositions; Gillian Rose; comparative analysis; formal. Nyckelord: Danmark; 1890-tal; 1900-tal; porträtt; självporträtt; blick; binära motsatser; komparativ analys; formal.; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : The Danish Eye - A study in The Gaze & binary oppositions in four artworks by Vilhelm Hammershøi The following thesis will investigate four paintings by the Danish artist Vilhelm Hammershøi, with a study of portraits from 1890 to 1911. The paintings include two self portraits and two portraits of the artist’s partner, Ida. LÄS MER