Sökning: "porträtt"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade ordet porträtt.

 1. 1. Acceptans av affärssystem från ett användbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Tony Gröndahl; [2020]
  Nyckelord :affärssystem; slutanvändare; acceptans; användbarhet;

  Sammanfattning : Affärssystem är ett fenomen som genomsyrar den moderna organisationen genom att vara en länk mellan dess olika avdelningar. Att införa ett affärssystem medför en förändring av människors arbetssätt. LÄS MER

 2. 2. Att se igenom ögat, inte med. : Herrnhutisk bildkonst och visuella ideal i Västsverige 1740-1810.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Bendz; [2020]
  Nyckelord :Moravian; Religious; Art; Visual Culture; Portrait; Early Modern; Systems Theory; Passage; Grace; Integration; Herrnhutism; Religiös; Konst; Visuell kultur; Porträtt; Tidigmodern; Systemteori; Passage; Nådens Ordning; Integration;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar konst och visuella kulturer inom den evangeliska brödraförsamlingen, eller herrnhutismen, i Västsverige ca 1740-1810. Porträtt, kyrkomålningar samt dekorationstryck har studerats. LÄS MER

 3. 3. Framtiden för meänkieli : Språklig identitet hos tornedalska elever i årskurs 4

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Matilda Viitala; [2020]
  Nyckelord :linguistic identity; meänkieli; Swedish tornedalian pupils; visual linguistic portraits; revitalization; language portraits; kielellinen itenttiteetti; meänkieli; toornionlaakson koulukläppit; visyalineen kielellinen potretti; revitalisering; kielipotretti; språklig identitet; meänkieli; visuellt språkligt porträtt; tornedalska elever; revitalisering; språkporträtt;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv i sin undersökning om tornedalska elevers språkliga identitet och relation till meänkieli. Studien utfördes genom triangulering som bestod av visuella språkliga porträtt, gruppintervjuer och fältanteckningar i tre fjärdeklasser i två olika tornedalska skolor. LÄS MER

 4. 4. Jag broderar att jag broderar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Steneby - Institutionen för Konsthantverk och Design

  Författare :Stina Fredriksson; [2019-08-05]
  Nyckelord :Steneby; Kläder; Textil; Formgivning;

  Sammanfattning : Digitaliserat exemplar.... LÄS MER

 5. 5. Den jojkande schamanen - ett antropologiskt porträtt av en noaidi och dennes livsvärld

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Simon Lövbacka; [2019-04-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER