Sökning: "porträttering"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet porträttering.

 1. 1. SOM EN SAMHÄLLSHJÄLTE I EN KONTROVERSIELL BRANSCH - En kvalitativ studie om hur socialt ansvarstagande gestaltas för att legitimera en ideell organisation inom en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Elin Ribbing; Rönna Wernbom; [2022-02-10]
  Nyckelord :Legitimitet; diskurs; socialt ansvarstagande; ideell; kontroversiell; Corporate Social Responsibility;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att utifrån ett diskursivt perspektiv analysera hur socialt ansvarstagande kan kommuniceras i syfte att legitimera en ideell organisation som samtidigt tillhör en kontroversiell bransch. Teori: Studiens teoretiska utgångspunkt är van Leeuwens diskursiva strategier och Corporate Social Responsibility. LÄS MER

 2. 2. Om representation av hudfärg i bilderböcker : -

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Marsango Amanda; [2022]
  Nyckelord :Vithetsnorm; representation; hudfärg; porträttering; annorlundagörande; annanhetsdiskurs; postkolonialism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur representation av svart och brun hudfärg ter sig i populära bilderböcker. Detta avseende förekomst av antalet karaktärer men även avseende porträttering och karaktärsskildring. LÄS MER

 3. 3. Den vidrige styckmördaren och den söta, snälla styckmörderskan : En studie om kvällstidningarnas porträttering av en kvinnlig och en manlig styckmördare

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Bergman; Alma Pepelar; Martin Rosendahl; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Från nynazism till högerpopulism : En diskursanalys av porträtteringen av Sverigedemokraterna i dagspress från 1994 till 2016

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Hannah Florin; [2022]
  Nyckelord :Sverigedemokraterna; subjektspositioner; förgivettaganden; diskursanalys;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den mediala diskursen kring Sverigedemokraterna förändrats genom att analysera tidningsartiklar från fyra år: 1994, 2002, 2009 och 2016. Genom diskursanalys av artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet undersöks vilka subjektspositioner och förgivettaganden som genomsyrar, och därmed formar, diskursen kring partiet för respektive år. LÄS MER

 5. 5. "Jag mår så dåligt, jag slog min fru!" - En diskursanalys av hur mäns våld mot kvinnor i nära relation porträtteras av BBC

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Moa Ericsson Brandt; Beata Sjödahl; [2022]
  Nyckelord :Mäns våld mot kvinnor; våld i nära relation; radikalfeminism; BBC; medieporträttering.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Studien analyserar, med hjälp av Bacchis WPR-ansats, den diskurs som genomsyrar BBC:s porträttering av mäns våld mot kvinnor i en nära relation. Vidare analyseras hur radikalfeminismen ställer sig till diskursen. Studien utgår från 27 nyhetsrapporter, om enskilda våldshandlingar under den senare halvan av 2020. LÄS MER