Sökning: "portrait"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet portrait.

 1. 1. Utsatta kvinnor och otursdrabbade män? : Porträttering av våldsbrottsoffer i svensk media

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Anna Ekskog Winther; Mikaela Henriksson; [2019]
  Nyckelord :media; victimization; violent crime; ideal type victim; qualitative content analysis; media; viktimisering; våldsbrott; det ideala brottsoffret; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete var att studera hur våldsbrottsoffer porträtteras inom svensk textbaserad media och att studera eventuella genusskillnader för dessa beskrivningar. Detta gjordes genom en kvalitativ innehållsanalys av 24 tidningsartiklar från Aftonbladet och Expressen. LÄS MER

 2. 2. Smart cropping tools with help of machine learning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :John Kanwar; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Cropping;

  Sammanfattning : Machine learning has been around for a long time, the applications range from a big variety of different subjects, everything from self driving cars to data mining. When a person takes a picture with its mobile phone it easily happens that the photo is a little bit crooked. LÄS MER

 3. 3. Välvillighetens Paradox

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Emma Fäldt; Nora Rønningen; [2019]
  Nyckelord :Afasi; Kommunikation; Omvårdnad; Patient; Personcentreread; Sjuksköterska; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: Av alla som drabbas av stroke får cirka en tredjedel afasi som direkt följd av sjukdomen. Oförmåga att kommunicera kan ha negativa konsekvenser, därför är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om, och anpassar omvårdnaden för att kunna utöva en personcentrerad omvårdnad, vilket är bakgrunden för denna studie. LÄS MER

 4. 4. ¿Fiera salvaje o flan de coco? — un estudio sobre la construcción metafórica de género en letras de reguetón común y feminista

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Spanska

  Författare :Johanna Hagner; [2019]
  Nyckelord :reguetón; reguetón feminista; Análisis Crítico de la Metáfora; metáforas conceptuales; metáforas gastronómicas; metáforas de comida; metáforas animales; metáforas; género; música; reggaeton; feminist reggaeton; Critical Metaphor Analysis; conceptual metaphors; food metaphors; animal metaphors; metaphors; gender; music; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : La presente investigación examina el papel de la metáfora dentro de la construcción de femineidad, masculinidad y sexualidad en las letras del género musical reguetón. Basándose en un corpus representativo del contenido lírico de, por una parte, el reguetón común y, por otra parte, la corriente de reguetón feminista, el estudio toma una perspectiva interdisciplinaria combinando la lingüística cognitiva, el Análisis Crítico del Discurso y la perspectiva de género en su análisis. LÄS MER

 5. 5. Jeux de Rubans par Emna Belhaj Yahia et Les Intranquilles d’Azza Filali

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Franska

  Författare :Nadia Ben Amara Jonsson; [2019]
  Nyckelord :voile; cause féminine; Emna Belhaj Yahia; Azza Filali; Révolution de jasmin; changements sociaux et politiques; francophonie;

  Sammanfattning : Ce mémoire a pour ambition d’être une critique littéraire avec une optique qui se veut socioféministe de Jeux de rubans par Emna Belhaj Yahia et Les intranquilles, d’Azza Filali. Les romans traitent de la Révolution de jasmin en Tunisie. LÄS MER