Sökning: "portraits"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade ordet portraits.

 1. 1. Så skapades bilden av en kejsarinna Bilden av kejsarinnorna Plotina och Sabina som en del av kejsarnas maktutövning

  Master-uppsats,

  Författare :Stina Wilke Bohlin; [2020-12-08]
  Nyckelord :Plotina; Sabina; Hadrian; Trajan; empresses; emperors; exercise of power; public image; coins; portraits; Panegyricus; mother of the nation; Greek goddess;

  Sammanfattning : The official images of the empresses Plotina and Sabina were changed during the period of theadoptive emperors Trajan and Hadrian. A central focus in this thesis is how Trajan and Hadrianexercised their power by letting the pictures of their wives play an important public role. LÄS MER

 2. 2. Contextualizing Data in Marketing Practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jens Andersson; Robert Odéen; [2020-06-23]
  Nyckelord :Data-driven marketing; Digitalization; Analytics; Professional services;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. Att lära sig agera : en studie om professionalisering och landskapsarkitekturutbildning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helena Persson Lannér; [2020]
  Nyckelord :Landskapsarkitektur; yrkesroll; rollskapande; informellt lärande; agerande; förväntningar; professionalitet;

  Sammanfattning : Ämnet för detta arbete är landskapsarkitektstudenters erfarenheter och förväntningar av att lära sig rollen som professionell landskapsarkitekt. Syftet är att skapa förståelse för de externa och interna drivkrafter som påverkar studenters beteende och inlärning samt att belysa uppenbara men bitvis dolda strukturer som ligger till grund för samtida landskapsarkitekturutbildning. LÄS MER

 4. 4. Visselblåsaren Edward Snowden i olika medieformer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fanny Persdotter; [2020]
  Nyckelord :Edward Snowden; visselblåsare; hjälte; förrädare; USA; NSA; media;

  Sammanfattning : This essay discusses the portrait of the whistleblower Edward Joseph Snowden in different media forms. Edward Snowden, the NSA employee who in June 2103 revealed NSA’s secret global surveillance system in the newspapers The Guardian UK, The Washington Post and The New York times, has been portrayed in various types of media such as news articles, film, documentary and self-biography. LÄS MER

 5. 5. Kulturhus kring 2020 : Kunskap, möten och tillväxt i Askersund, Värnamo, Skellefteå och Karlskrona

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Anita Andersson; [2020]
  Nyckelord :Public library; Cultural centre; Architecture; Values; Bourdieu; Harvey; folkbibliotek; kulturhus; arkitektur; värderingar; Bourdieu; Harvey;

  Sammanfattning : Introduction. The purpose is to discuss values, expressed in the architecture and planning documents of four recent cultural centres in Sweden, and how these values influence the public libraries. Method. LÄS MER