Sökning: "portrayal"

Visar resultat 1 - 5 av 657 uppsatser innehållade ordet portrayal.

 1. 1. BLACK LIVES MATTER Krossade rutor eller fredliga demonstrationer? - En kvantitativ innehållsanalys av svenska nyhetstidningars porträttering av Black Lives Matter och demonstrationerna till stöd för rörelsen.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Hjortstam; Hannah Lindgren; [2021-03-04]
  Nyckelord :Black lives matter; gestaltningsteorin; protestparadigm; nyhetsvärdering; nyhetstidningar; Black lives matter; framing; protest paradigm; news values; portrayal; news papers;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine how five Swedish newspapers portrayed the Black LivesMatter (BLM) movement and supporting demonstrations during a time period between May 25th and June 14th, 2020.The theory of framing, how people’s perception of a subject is affected by the media portrayal, is themotivation behind this study. LÄS MER

 2. 2. Bilden av Kina i Svenska Läromedel : En Historiedidaktisk Studie om Bilden av Kina i Svenska Läromedel för Historia på Gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Marcus Lund; [2021]
  Nyckelord :discourse; China; eurocentrism; othering; history; diskurs; Kina; eurocentrism; andrafiering; historia;

  Sammanfattning : China is seen as one of the world’s leading countries, especially when it comes to economic and political power. Even though China is a powerful country, the image of China and the country’s population is one of negativity and distrust. LÄS MER

 3. 3. Kvinnlig vänskap i Gotisk Litteratur : En komperativ studie av Gillian Flynns Gone Girl och Daphne du Mauriers Rebecca

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Wilma Holmestrand; [2021]
  Nyckelord :Female Gothic; Gone Girl; Kvinnlig gotik; Kvinnlig vänskap; Gotisk litteratur; Gotik; Rebecca; Modern gotik; Nutida gotik; Kvinnliga relationer; Dubbelgångare;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to investigate the meaning and importance of the female friendship within Ellen Moers tradition and theory regarding the female gothic. In this essay, I argue that the female friendship has played an important role in the portrayal of the Gothic fiction as socially critical of women’s position in the society, mainly by examining the two works Rebecca by Daphne du Maurier and Gone Girl by Gillian Flynn. LÄS MER

 4. 4. “A sickness that could kill a dozen pigs in a single day”: An ecocritical approach to Kazuo Ishiguro’s The Buried Giant

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Engelska

  Författare :Alexander Sloots; [2021]
  Nyckelord :Kazuo Ishiguro; The Buried Giant; Ecocriticism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : This essay will analyze Kazuo Ishiguro’s fantasy (or anti-fantasy) novel The Buried Giant (2016) from an ecocritical approach, with the aspiration to commence an ecocritical dialogue regarding the novel, which, at the time writing this, is non-existent. The first part of the analysis examines the portrayal of nature in The Buried Giant. LÄS MER

 5. 5. Död och plundring eller fredliga demonstrationer? : En innehållsanalys av hur CNN, MSNBC och Fox News gestaltade Black Lives Matter på Instagram.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elsa Engvall; Penellopé Ness; [2021]
  Nyckelord :Black Lives Matter; BLM; Instagram; social media; framing; news value; mixed methods research; news channels; US; Black Lives Matter; BLM; Instagram; sociala medier; gestaltning; nyhetsvärdering; flermetodsforskning; nyhetskanaler; USA;

  Sammanfattning : The aim of this study was to explore how the Black Lives Matter movement was constructed on Instagram by American television channels the week after George Floyd was killed. The purpose was to answer the following questions; (1) What proportion of the posts were dedicated to the Black Lives Matter movement during the chosen week? (2) How was George Floyd and Derek Chauvin portrayed on the media ́s Instagram? (3) What words and images were used to describe the Black Lives Matter movement? (4) What similarities and differences can be found between the channels ́ portrayals of the Black Lives Matter movement? The approach chosen was a multi-method research, thus using a both qualitative and quantitative design. LÄS MER