Sökning: "portugal nationalekonomi"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden portugal nationalekonomi.

 1. 1. Intergenerational transmission of education in Norway, Portugal, Spain and Sweden : How much of the parents´ education does the children inherit?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för nationalekonomi och statistik (NS)

  Författare :Caisa Lagerlöf; [2017]
  Nyckelord :Intergenerational transmission; education; Norway; Portugal; Spain; Sweden.;

  Sammanfattning : This essay studies the intergenerational transmission of education in four European countries, Norway, Portugal, Spain and Sweden. Ordinal variables are used to distinguish between low, middle and high education for both the respondent and the respondent´s parents. LÄS MER

 2. 2. A study of inflation differentials among Euro-countries

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Annaliza Grönlund; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Adapting the euro-currency implies transmitting the national monetary policy to European Central Bank. This implies that a nation can no longer use the monetary policy to dampen or to stimulate the economy. A high rate of inflation is destructive to an economy while a low rate of inflation can be beneficial to a limited extent. LÄS MER

 3. 3. Europeiska centralbankens okonventionella penningpolitik - En eventstudie om penningpolitikens effekt under finanskrisen och den europeiska skuldkrisen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Nationalekonomi

  Författare :Isabell Henriksson; Niclas Lindegren; [2016]
  Nyckelord :unconventional monetary policy; quantitative easing; credit policy; signal effects; European; okonventionell penningpolitik; kvantitativa lättnader; kreditpolicys; signaleffekter; Europeiska;

  Sammanfattning : Den finansiella krisen följt av den europeiska skuldkrisen har inneburit ett nollränteläge där möjligheten att bedriva penningpolitik har försvårats då marginaleffekten av att sänka styrräntan avtagit samtidigt som finanspolitiken varit kraftigt begränsad. Istället har Europeiska centralbanken (ECB) blivit tvungna att ägna sig åt okonventionella åtgärder, som kvantitativa lättnader och förändrade kreditpolicys. LÄS MER

 4. 4. What Drives Current Account and Trade Balances in Euro Area Periphery Countries? A Structural VAR Analysis for Greece, Portugal and Spain.

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Stefan Lautenbacher; [2015]
  Nyckelord :current account; trade balance; euro area periphery; domestic demand; structural VAR;

  Sammanfattning : In the years before the Great Recession of 2008-2009 large current account deficits emerged in some countries of the euro area periphery. As a consequence, sizeable net foreign debt positions were accumu- lated, which contributed to the outbreak of the European Sovereign Debt Crisis (Lane and Milesi-Ferretti 2011). LÄS MER

 5. 5. A matter of confidence - Self-Fulfilling Sovereign Debt Crises and Bailouts in the Eurozone

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Johannes Kasinger; Alexander Schlomberg; [2014]
  Nyckelord :Self-fulfilling debt crisis; Eurozone; Sovereign debt; Bailouts;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the influence of self-fulfilling mechanisms and potential bailouts on the current sovereign debt crisis in the Eurozone. For this purpose we develop a dynamic stochastic general equilibrium model that extends previous self-fulfilling debt crisis models by (i) incorporating two different players, a single country and the aggregated Eurozone countries, and (ii) including the possibility of a bailout after a default. LÄS MER