Sökning: "positional accuracy"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden positional accuracy.

 1. 1. Analysis of Positional Precision when Using Ground Control Points with Supported INS in GNSS-Free Environments

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Linus Bäckström; Patrik Grenert; [2021]
  Nyckelord :Track maintenance; GNSS; INS; GCP; GNSS-free environments; Railway positioning; Rälsunderhåll; GNSS; INS; Kända punkter; Avsaknad av GNSS; Positionering på räls;

  Sammanfattning : Railway traffic is one of the most used transportation methods in today's society both for freight transports and transportation of people. A necessity for this to function is that the tracks upon which the trains travel are functional. LÄS MER

 2. 2. Positionering med hjälp av Accesspunkter i ett slutet WiFi-nätverk : En delstudie för Sjöfartshögskolan i Kalmar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :John Brolin; Alexander Hörsne Malmborg; [2021]
  Nyckelord :Positioning; programming; low-cost; WiFi; ESP32; Artificial intelligence; Positionering; programmering; low-cost; WiFi; ESP32; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens syftar på en maskins förmåga att fatta egna beslut. Maskinen skall sedan utföra en handling baserat på beslutet, allt detta utan människans inblandning. Positionsnoggrannheten för fartyg är något som på senare tid ställs allt högre krav på, inte minst i offshoreindustrin. LÄS MER

 3. 3. Modelling Immediate Serial Recall using a Bayesian Attractor Neural Network

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Julia Ericson; [2021]
  Nyckelord :Bayesian Confidence Propagating Neural Network; Phonological Loop; Computational model; Immediate serial recall; Bayesian Confidence Propagating Neural Network; Fonologiska loopen; Datorsimulation; Sekventiellt korttidsminne;

  Sammanfattning : In the last decades, computational models have become useful tools for studying biological neural networks. These models are typically constrained by either behavioural data from neuropsychological studies or by biological data from neuroscience. LÄS MER

 4. 4. Mobile Floor-Marking Robot, utilizing Feedback from Laser Tracker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Lisa Klinghav; [2021]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Equipment installation at MAX IV, a state-of-the-art particle accelerator in Sweden, requires accuracy and precision in the range of micrometers. The measurement technology used is laser tracking, with which the position of a movable reflector is determined, by reflecting the laser beam emitted from a stationary tracker. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetsutvärdering av höjdbestämning med GNSS-teknik : Variansanalys av enkelstations-RTK och nätverks-RTK

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Hanna-Mia Andersson; Elinor Persson; [2021]
  Nyckelord :GNSS; Network-RTK; Single station-RTK; ANOVA; Enkelstation-RTK; Nätverks-RTK; GNSS; Envägs-ANOVA;

  Sammanfattning : GNSS-teknik ersätter i allt högre grad terrester mätteknik, dels på grund av sin enkelhet och dels på grund av att den är mindre kostsam än traditionella metoder. En vanlig förekommande GNSS-teknik är RTK (Real Time Kinematic) som är en teknik som beräknar en position i realtid genom bärvågsmätning. LÄS MER