Sökning: "positioneringsstrategier"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet positioneringsstrategier.

 1. 1. Energidryckmarknaden - var finns hålen i marknaden? : En kvalitativ ansats kring marknadspositionering på energidryckmarknaden med intervjuer från NOCCO, NAIA och energidryckkonsumenter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Anisa Hodzic; Nicki Monsefi; [2020]
  Nyckelord :Positionering; konkurrens; konsumentbeteende; varumärke; energidryck och etablering.;

  Sammanfattning : ABSTRACT Date                                    2020-06-09 Level                                  Bachelor thesis in Business Administration, 15 cr  Institution    School of  Business, Society and Engineering, EST, Mälardalen University. Authors        Hodzic, Anisa                     & Monsefi, Nicki (98/11/06)                        (98/12/18) Title                                    The energy drink market - where are the gaps in the market?  Tutor                                  Aswo Safari Keywords       Positioning, competition, consumer behavior, branding, energy drink and establishment. LÄS MER

 2. 2. Servicelandskapets påverkan på studenters konsumentbeteende : Undersökning inom mobilabonnemangsbranschen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Rasmus Tyft; [2017]
  Nyckelord :Servicescape; Service experiences; Service quality; Students; Price sensitivity; Service value; Servicelandskap; Serviceupplevelser; Servicekvalité; Studenter; Priskänslighet; Servicevärde;

  Sammanfattning : I Inledningen och problemdiskussionen förklaras bakgrunden till uppsatsen, som är att försöka finna om servicelandskap påverkar studenters konsumentbeteende. Branschen som valdes att undersöka var den svenska mobil abonnemangsbranschen, branschen valdes eftersom den har tillsynes två olika positioneringsstrategier. LÄS MER

 3. 3. Att förmedla en dröm : En studie om svenska fastighetsmäklarföretags positioneringsstrategier på den svenska och spanska marknaden

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Josefin Sjöström; Anna Symmons; [2016]
  Nyckelord :positioning strategy; positioning; brand; real estate brokerage firms; adaption; positioneringsstrategier; positionering; varumärke; fastighetsmäklarföretag; anpassning;

  Sammanfattning : Ett starkt varumärke är nyckeln till att ett tjänsteföretag ska lyckas behålla en framstående position på marknaden samt för att urskilja dem från andra aktörer. Därutöver krävs det att företaget lyckas med sin positionering, det vill säga att när kunden eller intressenten får ett behov ska den kunna koppla företagets varumärke till just det uppkomna behovet. LÄS MER

 4. 4. Hyresgästers attityder och agerande vid val av verksamhetslokaler

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Tobias Nilsson; Victor Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Hållbarhet; miljö; hyresgäst; hyresvärd; varumärke; brand equity;

  Sammanfattning : SammanfattningMiljö och hållbarhetstänk har fått en allt mer central position i vårt samhälle. Detta har gjort att allt fler fastighetsbolag väljer att miljöcertifiera sina byggnader, dels vid nyproduktion men även i samband med större renoveringar av befintliga byggnader. LÄS MER

 5. 5. Positioneringsstrategier för konsultbolag inom TV- och mediabranschen

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utvecklingLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Mathias Lyngman; David Norell; [2015]
  Nyckelord :professional service firms; virtous cycle; dynamic capabilities; positioneringsstrategi; media; tv; dynamiska förmågor; psf; kunskapsintensiva bolag; affärsmodell; aktivitetssystem;

  Sammanfattning : TV- och mediabranschen drivs på av teknikutveckling och är under förändring där allt fler konsumenter väljer att konsumera video via internet vilket ställer krav på aktörerna i TV-branschen. Traditionella TV-operatörer försöker förändra sina affärsmodeller, branschgränser blir mer otydliga där bolag som tidigare ansvarat för it-infrastrukturen försöker ta större del av värdekedjan, nystartade företag ser sin chans att konkurrera samt globala aktörer som Google och Apple blir allt större hot. LÄS MER