Sökning: "positionerning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet positionerning.

  1. 1. ”Man kan göra ljusblå blommor ibland” : En studie om hur barn under bildskapande aktiviteter görs och gör sig till ett kvinnligt eller manligt subjekt på en förskoleavdelning.

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

    Författare :Malin Kleberg Lundell; Linnéa Kleberg; [2014]
    Nyckelord :genus; kön; förskola; feministsik poststrukturalism; positionerning; diskurs; makt; bildskapande;

    Sammanfattning : Vårt syfte är att studera hur barn gör sig eller görs till ett manligt eller kvinnligt subjekt under bildskapande aktiviteter i relation till färgval och motiv på en förskoleavdeling. Vi valde icke deltagande observation där vi antecknat vad som sades och gjordes och vi har även fotograferat barnens bilder. LÄS MER