Sökning: "positionssystemet"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet positionssystemet.

 1. 1. Vill du spela bingo med mig? : En studie med laborativt material för att utveckla elevers kunskaper om positionssystemet

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Matematik

  Författare :Jessica Berglund; [2019]
  Nyckelord :laborativt material; learning study; positionssystem; variationsteori.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med hjälp av en learning study med förtest och eftertest undersöka elevers förkunskaper om positionssystemet samt om elever genom laborativt material kan fördjupa sina kunskaper om positionssystemet. Studiens teoretiska utgångspunkt är hämtad från variationsteorin. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av multiplikationstabeller : Effekter av en intervention i steg 3 för år 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Carlén; [2019]
  Nyckelord :multiplikation; automatisering; RTI; intervention;

  Sammanfattning : Att automatisera innebär att kunskap lagras och lätt kan plockas fram ur långtidsminnet. Detta är viktigt när elever ska lösa komplexa matematiska uppgifter. Om eleven automatiserat t.ex. LÄS MER

 3. 3. Positionssystemet i matematikundervisningen : med fokus på årskurs 3

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Katharina Anna Fredenlund; Charlotte Gylltoft; [2019]
  Nyckelord :variationsteori; matematikundervisning; grundskolan;

  Sammanfattning : Ett viktigt innehåll i ämnet matematik är förståelsen för talets position och värde. Dessa förståelser är en grund för vidare utveckling i matematik. Därför måste lärare konkretiserabegreppen eftersom de är abstrakta för många elever. Detta för att öka chansen hos eleverna att utveckla sitt lärande. LÄS MER

 4. 4. Undervisning av algoritmer i lågstadiet – en studie med utgångspunkt i lärares erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nathalie Krämer; Josefin Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Algoritmer; Kvalitativ undersökning; Matematikundervisning; Teoretiskt ramverk.;

  Sammanfattning : Idag består en stor del av undervisningen i aritmetik på lågstadiet av att lära ut algoritmer. Detta trots att mycket forskning pekar på att algoritmräkning riskerar att hindra elevers matematiska utveckling. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur undervisningen av algoritmer planeras och genomförs. LÄS MER

 5. 5. L.O.S.T Positioning : Line Of Sight Technologies Positioning of RoboRally Robots

  Kandidat-uppsats, KTH/Mekatronik; KTH/Mekatronik

  Författare :NICLAS BASSILI; ERIK BLOMQVIST; [2018]
  Nyckelord :Mechatronics; Ultrasound; Positioning System; Time of Flight; Arduino.; Mekatronik; Ultraljud; Positioneringssystem; Arduino.;

  Sammanfattning : RoboRally is a board game where the goal is to drive a small robot from a start position to a goal across a dynamic board with different types of obstacles. The robots in this game aren’t real robots, they are small plastic figures which are moved by hand during the game. LÄS MER