Sökning: "positiv och negativ förstärkning"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden positiv och negativ förstärkning.

 1. 1. Spikplåtsförstärkning vid stora håltagningar i homogent trä

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Joakim Seldert; [2020]
  Nyckelord :förstärkning; håltagning; trä; spikplåtar;

  Sammanfattning : Från Eurokoderna ges det inga direktiv för dimensionering och förstärkning av håltagningar i homogent trä. Svenskt träs utgåva Limträhandbok Del 2 presenterar det enda underlag för dimensioneringsalternativ som idag är begränsat för parametrar så som storlek på håltagningen och dess excentricitetsmått. LÄS MER

 2. 2. Den hjälplösa hästen : en riskanalys av inlärd hjälplöshet hos häst

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Joline Zacharias; [2019]
  Nyckelord :Inlärd hjälplöshet; häst; träning; negativ förstärkning; positiv förstärkning;

  Sammanfattning : Inlärd hjälplöshet är ett begrepp myntat på 1960-talet efter studier på hundar som utsatts för elchocker utan möjlighet att undvika dessa. Detta resulterade i att hundarna slutade försöka ta sig undan elchockerna när möjligheten fanns. LÄS MER

 3. 3. ”Sluta fylla i med tusch, annars får du gå till byggrummet!” En studie om operanta betingningar i pedagogers konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Lan Chen; Jenny Dam; [2019]
  Nyckelord :aversiv styrning; behaviorism; förskola; konflikthantering; negativ förstärkning; pedagogiskt förhållningssätt; positiv förstärkning; Skinners operanta betingning; sänkt förstärkningsfrekvens;

  Sammanfattning : Denna studie fokuserar på de konflikter som uppstår mellan barn och vilka metoder som används av personalen på förskolan för att lösa en konflikt. Vi har genomfört observationer på två förskolor. Intervjuer med personal på samtliga förskolor har även genomförts för att styrka personalens handlingar med resonemang. LÄS MER

 4. 4. Interactions between horse and rider that leads to a positive relationship

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Breeding and Genetics

  Författare :Simone Skovgaard Licht Andersen; [2015]
  Nyckelord :horse; rider; interactions; reinforcement; punishment; behaviour;

  Sammanfattning : Horse riding is among the most dangerous sports, with more accidents happening than both football, motorcycle riding, rugby and skiing. The frequency of accidents increase with the frequency of being around horses (Equus ferus caballus), regardless of how experienced the rider is. This indicates that even professional riders are in the risk zone. LÄS MER

 5. 5. Hantering för en ökad hästvälfärd i samband med lastning och avlastning

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Ida Brantemar; [2015]
  Nyckelord :häst; välfärd; hantering; lastning; avlastning; inlärning; horse; welfare; handling; loading; unloading; learning;

  Sammanfattning : Vid transportering av hästar är lastning och avlastning en del som visat sig vara problematisk. Då lastningen innebär en onaturlig situation för hästen kan problem lätt uppstå till följd av hästens upplevelser. LÄS MER