Sökning: "positiv rätt och natur rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden positiv rätt och natur rätt.

 1. 1. Omkonstruktion av omrörare och ledning av ombyggnadsprojektet : Popeupplösaren vid en processindustri för papper och massa

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Martin Selvin; [2018]
  Nyckelord :Maskinteknik; Konstruktion; papper; massa;

  Sammanfattning : Denna rapport avhandlar ett projekt som utförts som ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik vid Karlstads universitet. Under en lång tid har det funnits driftsproblem med popeupplösaren vid en processindustri för papper och massa. LÄS MER

 2. 2. Surfing mellan fjällen : en studie om ekoturism i surfingdestinationen Hoddevik Norge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Erik Ny; [2017]
  Nyckelord :Ekoturism; Hoddevik; Surfingturism; Hållbar turism;

  Sammanfattning : TITEL: Surfing mellan fjällen – en studie om ekoturism i surfingdestinationen Hoddevik Frågeställning: Studiens huvudfråga grundar sig i de konsekvenser turism kan föra med sig. För att förhindra en destruktiv turism kan ekoturismen ses som ett redskap. Studien undersöker hur ekoturism kan användas i Hoddevik för surfingaktörer. LÄS MER

 3. 3. Massivträ : Jämförelse mellan olika principer för sammanfogning av trä till plattelement med avseende på pris, hållfasthet och ekologi

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Dietrich Buck; [2014]
  Nyckelord :Industrial wood construction; timber engineering; timber structures; cross laminating; stress laminating; doweling; dovetailing; wood welding; alternative construction method; Industriellt träbyggande; träbyggnadsteknik; träkonstruktion; Korslimmat; tvärspänd; dymling; laskad; träsvetsad; alternativ byggmetod;

  Sammanfattning : Ökad användning av byggtekniken massivträ kan ge ett positivt bidrag till hållbart byggande. Utvecklingen inom datornavigerad bearbetning ger massivträ möjligheten att rationalisera byggproduktionen inom trä. Tekniken ligger rätt i tiden och kommer att värderas allt högre då den tillvaratar materialets karaktäristiska egenskaper. LÄS MER

 4. 4. Kan grönare arbetsplatser minska stress?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Amanda Erlingsson Lundgren; [2014]
  Nyckelord :Stress; Utmattning; Landskapsarkitektur; Hälsa; Arbetsplats; Restorativt;

  Sammanfattning : Stressrelaterade sjukdomar och utbrändhet blir allt vanligare i takt med att pressen på arbetsplatsen ökar. Detta är ett samhällsproblem som inte bara drabbar individerna oerhört negativt, det skapar även stora problem för företagen med ökat antal sjukskrivningar och kostar samtidigt samhället stora summor pengar varje år. LÄS MER

 5. 5. Hållbar stadsutveckling enligt principerna Cradle to Cradle : från teori till praktik i Kilen, Ronneby

  Magister-uppsats, SLU/Other

  Författare :Erik Fälth; Jens Thulin; [2012]
  Nyckelord :hållbar utveckling; hållbar stadsutveckling; Cradle to Cradle; C2C; fysisk planering; rumslig planering; landskapsarkitektur; normativa principer; Ronneby; arkitekttävling;

  Sammanfattning : Vad är egentligen hållbar stadsutveckling och kommer vi i framtiden att kunna planera stadsmiljöer som har en positiv inverkan, på både natur och människa, i stället för en negativ? En av de grundläggande principerna för designteorin Cradle to Cradle är att vi ska agera hållbart i stället för mindre ohållbart. Dock är teorin ännu relativt outforskad inom fysisk planering. LÄS MER