Sökning: "positiv särbehandling"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden positiv särbehandling.

 1. 1. Doktorand på lika villkor? - En kvalitativ intervjustudie om kvinnliga doktoranders upplevelse av sin forskarutbildning och den akademiska miljön

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Amanda Remsö; [2021]
  Nyckelord :doktorander; akademisk miljö; multipla sociala roller; habitus; socialisationsprocess; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur kvinnliga doktorander upplever sin forskarutbildning med fokus på att vara kvinna i en akademisk miljö. Vidare undersöktes frågeställningarna om hur den kvinnliga doktoranden upplevde inträdet till forskarutbildningen och dennes motiv, upplevelsen av forskarutbildningen och den akademiska miljön i nutid samt hur doktoranden ser på tiden efter examen och en framtid inom akademin. LÄS MER

 2. 2. “Det är så homogent så det inte är klokt” : En kvalitativ studie om jämställdhetsinriktat förändringsarbete inom räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Shuaib Alkhammasi; Katerina Shyshko; [2021]
  Nyckelord :jämställdhetsinriktat förändringsarbete; nätverk jämställd räddningstjänst NJR ; homosocialitet; positiv särbehandling;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats, “Det är så homogent så det är inte klokt”- En kvalitativ studie om jämställdhetsinriktat förändringsarbete inom räddningstjänsten, är en studie som undersöker förhållningssättet till jämställdhetsarbetet bland medarbetarna på olika hierarkiska nivåer inom ett räddningsförbund. För att kunna uppnå studiens syfte på ett genomgripande sätt valde vi även att undersöka om medlemskapet Nätverket Jämställd Räddningstjänst (NJR) har utgjort någon påverkan på medarbetarnas och chefernas förhållningssätt till jämställdhetsinriktad förändringsarbete. LÄS MER

 3. 3. Positiv särbehandling i Sverige - En kritisk analys av Sveriges tolkning av positiv särbehandling i relation till EU-rätten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Ylva Stagler; [2021]
  Nyckelord :jämställdhet mellan kvinnor och män; positiv särbehandling; förbud mot diskriminering; undantag; undantagsregel; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Equality between women and men in the workplace is important when working towards an equal society. This essay aims to investigate how Sweden has interpreted the exemption from discrimination called positive action. The concept is based on EU law and is formulated to promote equality between men and women at the workplace. LÄS MER

 4. 4. Etnisk positiv särbehandling på den svenska arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Marie Lundqvist; Johanna Hansson; [2021]
  Nyckelord :Positive action; ethnicity; labour market; discrimination; GDPR; integrity; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Swedish labor market today is not equal and there is a strong under-representation of non-ethnic Swedes. Considerations have previously been given to positive action and whether it can be an equal treatment measure that should be implemented in Swedish legislation in order to promote equality in the labor market. LÄS MER

 5. 5. En mångfald av möjligheter? - En rättsvetenskaplig studie om offentliga arbetsgivares möjligheter att rekrytera i syfte att uppnå mångfald i sin organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Isabella Schavon Båvenby; [2020]
  Nyckelord :positiv särbehandling; offentlig arbetsgivare; etnisk mångfald; lagen om offentlig anställning; diskrimineringslagen.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sverige har under en längre tid blivit ett land med människor från allt fler olika etniska grupper och mångfaldsarbetet har därför utvecklats till att bli en viktigare del av arbetslivet. På den offentliga sidan av arbetsmarknaden är det endast möjligt att rekrytera efter särskilda kriterier. LÄS MER