Sökning: "positive empathy"

Visar resultat 1 - 5 av 99 uppsatser innehållade orden positive empathy.

 1. 1. Maskin eller läkare? En studie om individens attityd till användning av vårdapplikationer med maskininlärning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Frida Berglund; Vendela Talenti; [2019]
  Nyckelord :Machine learning; attitude; self-care; mHealth; health care applications;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks individers generella attityder till vårdapplikationer som använder maskininlärning. Datainsamlingen har skett genom både kvalitativa och kvantitativa metoder som kompletterar varandra. Metoderna innefattar en enkätundersökning och två fokusgrupper baserade på scenario-based design. LÄS MER

 2. 2. Nu blev John så där tokig igen! : en essä om ett utagerande barn på ett familjedaghem

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Marjatta Säflund; [2019]
  Nyckelord :childminders; family day care; acting-out children; empathy; field studies; participating observation; dagbarnvårdare; familjedaghem; utagerande barn; empati; fältstudier; deltagande observation;

  Sammanfattning : This scientific essay starts with a description of a dilemma that I as a childminder find hard to handle. The story is reproducing an incident where this day care child -John- is getting an outburst that is affecting many persons in the group activity local for childminders. LÄS MER

 3. 3. Empati - redskap eller hinder : en kvalitativ studie om hur socionomer betraktar betydelsen av empati i sin professionella roll

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Maria Lennde; [2019]
  Nyckelord :empathy; regulation; professionalism; social worker; sociology of emotions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Empathy is a phenomenon known by many definitions in the positive sense. The concept is mentioned as one of the three most important components within social work. At the same time, the concept of empathy is elusive and oftentimes difficult to pinpoint in the everyday social work practice. LÄS MER

 4. 4. Ensamhetskänslor hos äldre från de professionellas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Camilla Lundström; Agnes Hansson; [2019]
  Nyckelord :Ensamhet; Äldre; Biståndshandläggare; Hemtjänstpersonal;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att belysa och undersöka hur ensamhetskänslor hos äldre kommer till uttryck i äldreomsorgen från biståndshandläggarnas och hemtjänstpersonalens perspektiv. I studien redogörs det för olika bakomliggande orsaker och konsekvenser av känslor av ensamhet bland äldre. LÄS MER

 5. 5. Briljant eller bristfällig? En kvantitativ studie om den bitterljuva eftersmaken av femvertising till följd av sociala och varumärkesrelaterade effekter.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Johanna Arenius; Isabelle Bjärlestam; [2019]
  Nyckelord :femvertising; social effects; sexism; empathy; product choice;

  Sammanfattning : Femvertising is, in contrast to advertising, a new phenomenon. Prior research has shown that there are positive social and brand-related effects to gain in using advertising which in different ways challenge stereotypes. However, the research on femvertising is scarce. LÄS MER