Sökning: "positive empathy"

Visar resultat 1 - 5 av 120 uppsatser innehållade orden positive empathy.

 1. 1. Biologi i skogsmiljö : En enkätstudie om hur förskolor med varierande tillgänglighet till skogsmiljö använder sig av denna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Elin Frykman; [2021]
  Nyckelord :Biology; education; forest environment; nature; preschool; Biologi; förskola; natur; skogsmiljö; undervisning;

  Sammanfattning : This study investigates how preschools with different accessibility to forestenvironment use it while teaching biology. Questions like what and how preschool teachers educate has been explored as well as which possibilities andobstacles they perceive by using the forest as a learning environment. LÄS MER

 2. 2. "Jag tror att barnen lär sig att bli medmänskliga, visa respekt och att ta ansvar när de hamnar i konflikter." : En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring de positiva aspekterna av barns konflikter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Kristin Johansson; Elin Petersson; [2021]
  Nyckelord :Conflict; values; learning; Konflikt; värdegrund; lärande;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to contribute knowledge regarding how preschool teachers discuss positive aspects in the children's conflicts in preschool. The following two questions guided the study: How do preschool teachers discuss the importance of conflicts for values education? How do preschool teachers discuss the importance of conflicts for children's learning? Data was collected through an internet-based questionnaire which eight preschool teachers answered. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors bemötande mot patienter med psykisk sjukdom inom hälso- och sjukvården : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jonatan Andersson; Lizhao Chen; [2021]
  Nyckelord :Mental illness; Nurses; Patients perspective; Stigmatization; Treatment; Psykisk sjukdom; Sjuksköterskor; Patientens perspektiv; Stigmatisering; Bemötande;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Bristande bemötande och brist på förståelse mot personer med psykisk sjukdom är vanligt förekommande, även inom vården. Sjukhusmiljön ska vara en plats där patienter ska få hjälp men faktorer som exempelvis fördomar kan påverka bemötande. LÄS MER

 4. 4. Hur personer, som blivit utsatta för partnervåld, uppleversjuksköterskors bemötande. : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Hast; Alice Söderlund Carlborg; [2021]
  Nyckelord :Approach; Experience; Intimate Partner Violence; Literature review; Nurse; Bemötande; Litteraturöversikt; Partnervåld; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: År 2019 anmäldes 10 500 fall av partnervåld i Sverige. Av offren var 84 % kvinnor och resterande 16 % män och samtliga offer var vid tidpunkten 18 år eller äldre. Det finns flertalet faktorer, utifrån både patienters och sjuksköterskors perspektiv, som kan hindra eller främja att utsatthet för partnervåld uppdagas. LÄS MER

 5. 5. "THREATENED AND THREATENING SEAS" Children’s Perceptions of the Marine Environment and Environmental Attitudes towards Marine Pollution in Kuta, Lombok

  Master-uppsats,

  Författare :Roos van der Meijden; [2020-10-19]
  Nyckelord :Early childhood learners; environmental attitudes; environmental perspectives; human-nature relation; marine pollution;

  Sammanfattning : Aim:The aim of this study was to investigate early childhood learners’ (5-8 years old) perceptions of the marine environment (beach and sea) and their environmental attitudes towards marine pollution through an educational intervention consisting of a drawing exercise and an in-class discussion.Theory:Social-cognitive theory was used from which to explore environmental perspectives environmental attitudes, and the human-nature relation/connection. LÄS MER