Sökning: "positivt arbetsklimat i skolan"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden positivt arbetsklimat i skolan.

 1. 1. Kompetensutveckling som konkurrensmedel : En kvalitativ intervjustudie med fokus på förskollärarstudenters och förskollärares uppfattning av kompetensutveckling som konkurrensmedel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Lina Hallberg; Mikaela Vikström; [2016]
  Nyckelord :attract; retain; preschool teacher; competence development; means of competition; attrahera; behålla; förskollärare; kompetensutveckling; konkurrensmedel;

  Sammanfattning : Studiens syfte handlar om huruvida kompetensutveckling kan fungera som konkurrensmedel när en kommun har för avsikt att attrahera och behålla förskollärare. Bakgrunden inleds med vilka kompetenshöjande insatser kommunen arbetat med för att bli en attraktiv arbetsgivare. LÄS MER

 2. 2. Studie av ett klassrumsklimat

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Rebecka Djerf; [2001]
  Nyckelord :Interdisciplinary studies; klassrumsklimat; arbetsklimat; grupputveckling; ledarskap; TVÄRVETENSKAP;

  Sammanfattning : Syftet med följande arbete är att få grundläggande kunskap om begreppet klassrumsklimat och ledarskapets betydelse för klassrumsklimatet. Jag vill ta reda på hur ett klassrumsklimat kan gestalta sig och undersöka hur elever kan beskriva sin klassrumssituation. LÄS MER

 3. 3. Klassrumsklimat. Hur kan läraren arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eva Lindahl; [2000]
  Nyckelord :Education; Klassrumsklimat; klassmiljö; inlärningsklimat; arbetsklimat; ledarskap; ledarstilar; Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete har varit att ta reda på vad som kännetecknar ett bra klassrumsklimat, vad som utmärker gott ledarskap, hur läraren kan arbeta för att få ett bra klimat i klassrummet och hur elever år i 7 upplever sitt klassrumsklimat. Jag har gjort litteraturstudier, lärarintervjuer år 6-9, elevintervjuer och enkätundersökning i två klasser i år 7. LÄS MER