Sökning: "positivt handlande"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden positivt handlande.

 1. 1. Valadministrationens tjänstemän i politisk polariserade tider : En kvalitativ studie om viljan att rösta och förtroende för tjänstemän i Kalifornien i politisk polariserade tider

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Daniel Bilan; Julia Wolf; [2019]
  Nyckelord :valsystem; tjänstemän; politisk tillsatta tjänstemän; valdeltagande; Kalifornien; universitetsstudenter; politik; rösta; förtroende; politisk polarisering;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utforska hur valadministreringen och tjänstemännens handlande i en tid av politisk polarisering i delstaten Kalifornien, kan tänkas inverka på universitetsstudenters förtroende för valsystemet och valprocessen, och i förlängningen incitamenten att rösta. Studien utförs i den amerikanska delstaten Kalifornien och det har genomförts kvalitativa intervjuer med universitetsstudenter från UCLA. LÄS MER

 2. 2. Välkommen in, till en plats för möjligheter & personlig utveckling - En observationsstudie om den föräldraaktiva inskolningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Linn Hedenstedt; Beatrice Håkansson; [2019]
  Nyckelord :anknytningsteori; ansvar; barn; förskola; förskollärare; föräldraaktiv inskolningsmetod; inskolning; kortisol; miljö; observation; omsorgsetik; pedagog; trygghet; Trygghetscirkeln; utveckling.;

  Sammanfattning : Att avsluta sin föräldraledighet och låta sitt barn börja på förskolan kan väcka mycket känslor. Då förälderns trygghet påverkar barnet är det centralt att både föräldrar och barn får det stöd de behöver under inskolningen. Det finns framför allt två inskolningsmetoder, den traditionella och den föräldraaktiva. LÄS MER

 3. 3. Må bättre – sjung bättre! : En självstudie om huruvida yoga kan bidra till ett mer gynnsamt sångutövande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sandra Cardinal Dal; [2018]
  Nyckelord :breathing; stress; yoga; singing; phenomenology; lifeworld; logbook; andning; stress; yoga; sång; fenomenologi; livsvärld; loggbok;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande självstudie har varit att undersöka huruvida yoga kan hjälpa mig att få ordning på min oregelbundna bröstkorgsandning samt om en förbättrad viloandning skulle kunna underlätta andningen i mitt sångutövande. Studien genomsyras av ett fenomenologiskt perspektiv med livsvärldsteorin och kroppens fenomenologi som grund. LÄS MER

 4. 4. Ledarskap, förändringsmotstånd & kommunikativt handlande - En teoretisk studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Johan Bergström; [2016]
  Nyckelord :Ledarskap; Förändringsmotstånd; Kommunikativt handlande; Motivation; Organisationskultur; Social Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förändringar innebär risker för företagen, ett sätt att minska dessa risker och öka chanserna att det lyckas är att hantera det motstånd som dyker upp. Syfte: Med utgångspunkt i kommunikativt handlande genomföra en analys av relationen mellan ledarskap och förändringsmotstånd samt diskutera vikten av hantering av förändringsmotstånd. LÄS MER

 5. 5. Akademisk skriftspråklig progression : En medierad diskursanalys av två föreläsningar på Studie- och språkverkstaden, Stockholms universitet

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Nicklas Junker; [2016]
  Nyckelord :Språkverkstäder; akademiskt skrivande; medierad diskursanalys; handlingssituation; praktiknexus; interaktion; historisk kropp; diskurscykel.;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras två föreläsningar genomförda av Studie- och språkverkstaden på Stockholms universitet. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning föreläsningarna kan bidra till studenters akademiska skriftspråkliga progression. LÄS MER