Sökning: "positron"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade ordet positron.

 1. 1. Signal background interference effects in lepton trident events with a new low mass mediator

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teoretisk partikelfysik

  Författare :Patricia Andrea Gutiérrez García; [2020]
  Nyckelord :dark matter; pythia; matrix element corrections; LDM; Dire; Madgraph; dark photons; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : In this project we present a phenomenological study of signal to background interference effects in leptonic tridents produced in parton showers. The interference effects are introduced by linking matrix element corrections of a kinetically mixed dark photon model to the parton shower Dire. LÄS MER

 2. 2. Rekonstruktionens påverkan av kvantitativ bedömning vid FET-PET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hava Taipova; [2020]
  Nyckelord :FET-PET; gliom; SUV; TBR; tumör;

  Sammanfattning : Flour-etyl-L-tyrosin positronemissionstomografi (FET-PET) undersökning är en undersökningsmetod som har hög sensitivitet och specificitet vid diagnostisering av bland annat tumör och tumörrecidiv. För att bestämma FET-upptaget i tumören kan tumör till bakgrundsförhållande (TBR) beräknas. LÄS MER

 3. 3. Towards non-invasive Gleason grading of prostate cancer using diffusion weighted MRI

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Pierre Hillergren; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prostate cancer is one of the most common cancer diagnosis in men. This project aimed to help in characterization and treatment planning of prostate cancer by producing a Gleason grading probability based on apparent diffusion coefficient (ADC). LÄS MER

 4. 4. Kartläggning av hjärnundersökningar med PET/CT på svenska universitetssjukhus : Redovisning av modalitetsuppbyggnad, undersökningsmetod och rekonstruktionsmetod samt stråldosjämförelse mellan PET och SPECT

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Sara Keinan; Elma Zaklan; [2019]
  Nyckelord :18F-FDG; Dementia diseases; Effective dose; EANM;

  Sammanfattning : Positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) is a method that quantitatively visualizes physiological processes. The most common indications for PET brain are early diagnosis of various dementia types with 18F-Fludeoxyglucose (18F-FDG). The hospital in Jonkoping installed a new PET/CT and brain examinations have not yet been performed. LÄS MER

 5. 5. En jämförelse mellan två sjukdomsgrupper med PET/CT som undersökningsmetod : Beräkning av den totala effektiva dosen från PET- och CT-undersökning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för naturvetenskap och biomedicin

  Författare :Hassan Abbas; Melisa Huzeirovic; [2019]
  Nyckelord :cancer; radiation; stochastic effects; cancer; strålning; stokastiska skador;

  Sammanfattning : Bakgrund: Lungcancer och malignt melanom är exempel på två sjukdomar som undersöks med dual-modaliteten positron emission tomography/computed tomography (PET/CT). Vid undersökning med PET/CT erhåller patienten både en stråldos från Flourine-18 (18F) märkt med 2-[18F] fluoro-2-deoxy-D-glucose (18FDG) och från CT-modaliteten. LÄS MER