Sökning: "post-NPM"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet post-NPM.

 1. 1. Ökad tillväxt för en större uppgift: En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Pia Frölén; [2023-09-12]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; New Public Management NPM ; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Governance; post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 2. 2. I KÖLVATTNET AV EN MYNDIGHETSSKANDAL : En kvalitativ studie om styrningens utveckling efter it-händelsen på Transportstyrelsen

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Sofie Forsman; Joakim Lundgren; [2023]
  Nyckelord :Swedish Transport Agency; New Public Management NPM ; Trust-based leadership; Scandal; New Public Governance; Post NPM-ideas;

  Sammanfattning : Following thesis aims to investigate whether the internal management has changed in the aftermath of the 2015 IT scandal of Swedish Transport Agency. This is carried out based on two management principles that could be viewed as each other's counterparts. Firstly, New Public Management (NPM) with its focus upon efficiency and audit. LÄS MER

 3. 3. ÖKAD TILLVÄXT FÖR EN STÖRRE UPPGIFT : En analys av Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete, sett genom institutionella logiker

  Magister-uppsats,

  Författare :Pia Frölén; [2023]
  Nyckelord :New Public Management NPM ; Governance; Polismyndigheten; Institutionell logik; Kompetensförsörjning; Styrformer; Byråkrati; Mål- och resultatstyrning; Managementbyråkrati; Managementmode; Tillitsbaserad styrning och ledning; Post-NPM; Byråkratisk logik; Managementlogik; Tillitslogik;

  Sammanfattning : Polismyndigheten har i uppdrag av regeringen att med sitt kompetensförsörjande arbete öka sin tillväxt med 10 000 fler anställda till utgången av 2024. Mot bakgrund av kompetensförsörjningens styrande roll i en organisation syftar uppsatsen till att undersöka hur de olika styrformer som präglat offentlig sektor över tid har präglat Polismyndighetens kompetensförsörjande arbete. LÄS MER

 4. 4. Hur styrs ett stadsutvecklingsprojekt? : En idéanalys av styrningen av Varbergs kommuns Stadsutvecklingsprojekt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Hanna Nilzén Arnautovic; [2023]
  Nyckelord :Styrformer; styridéer; New Public Management; post-NPM; Tillitsbaserad styrning och ledning; New Public Governance; Public Value Management; stadsutvecklingsprojekt.;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om styrningen av Stadsutvecklingsprojektet i Varbergs kommun. Studien syftar till att undersöka vilka styridéer som uttrycks i styrdokumenten för Stadsutvecklingsprojektet och om Varbergs kommun har följt post-NPM-trenderna i styrningen av projektet sett till vilka styridéer som uttrycks i styrdokumenten. LÄS MER

 5. 5. Digitala faktorer och effektivitet inom offentlig sektor : En kvalitativ fallstudie av Trafikverkets arbete med digitalisering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Abdallah Arfaoui; Olof Treven; [2022]
  Nyckelord :Digitalisering; effektivitet; offentlig sektor;

  Sammanfattning : Den offentliga förvaltningen i Sverige genomgår idag en digital transformation parallellt med samhället i stort. Ett centralt tema i det rådande New Public Management-paradigmet (NPM) har varit effektivitet. Det råder idag en spekulativ diskussion kring hur framtidens offentliga förvaltning kommer att se ut i en digitalt post-NPM era. LÄS MER