Sökning: "post-modernism"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet post-modernism.

 1. 1. Uppfattningar om plop art och offentlig miljö - En fallstudie inriktad på konstverket Points of view på Konsthallstorget i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Marianne Bosma; Madeleine Granholm; [2019]
  Nyckelord :Offentlig plats; Offentlig konst; Plats; Platsspecifik; Kulturpolitik; Plop art; Stadsplanering; Kritik; Postmodernism;

  Sammanfattning : Sammanfattning Denna fallstudie syftar till att undersöka den postmoderna abstrakta skulpturen som ett intressant fenomen inom området byggd miljö och den offentliga nutidskonsten. Genom vår frågeställning undersöker vi människors uppfattning om vad en plop art är och hur den passar in i den miljön där den står. LÄS MER

 2. 2. From Sound to Score : A search for a post-genre compositional process

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jörgen Häll; [2018]
  Nyckelord :Post-genre; Digital Audio Workstation; DAW; Composition; Post-modernism; Sample library; Electroacoustic music; MIDI; Interpretation;

  Sammanfattning : In this thesis, the author explored an alternative way of composing contemporary western art music, being inspired by thoughts regarding post-genre. The composition method incorporated the use of the Digital Audio Workstation (DAW) software Cubase. LÄS MER

 3. 3. Tillhandahålla tillgång eller tillgång för att tillhandahålla : en analys av tillgänglighetsdiskursen inom ramarna för ärendehandläggning på Landsarkivet i Lund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Alexandra Wideheim; Ida Rüter; [2018]
  Nyckelord :accessibility; LLA; Riksarkivet; regional archives; reference service; Foucauldian discourse analysis; new institutional theory; cultural heritage; outreach; archival mediation; the physical document; postmodernism; finding aids; network of networks; Web 2.0; digital information; Archive 2.0; regionarkiv; tillgänglighet; diskursanalys; institutionell analys; kulturarv; arkivvetenskap; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this Master’s thesis is to analyse the discourse of accessibility at the Regional Archives in Lund. The focal point of the study is the interaction between the archivist and the user of the archival records, which stems from questions regarding how archival records are mediated in the dialogue between the archivist and the user, and if the archive’s construct of access is perceived as accessible or not. LÄS MER

 4. 4. Kreativitet och estetik : En tonsättares undersökning av kreativa processer för att stimulera och förädla sin personliga estetik

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johannes Pollak; [2018]
  Nyckelord :Komposition kreativitet estetik konstmusik modernism post-modernism;

  Sammanfattning : The aim with this thesis is to investigate how the creative element of the compositional process can be improved, and to research how a composer can develop and sublimate his or her aesthetics. As a part of the research process two pieces of music have been composed, one for the chamber ensemble Norrbotten NEO and one for the symphony orchestra NorrlandsOperans symfoniorkester. LÄS MER

 5. 5. "Matematik är så mycket mer än att räkna" : En diskursanalytisk studie kring matematiska diskurser från facktidskriften Förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Linnea Torgilsman; [2017]
  Nyckelord :Discourse; discourse analysis; early childhood education; mathematics; subjectivity; Diskurs; diskursanalys; förskolan; matematik; subjekt;

  Sammanfattning : The aim of this essay is to examine the view the authors of the articles and the teachers have on the topic mathematics and what discourses can compromise the teacher’s point of view and therefore compromise the children’s mathematical self-concept by examining the discourses within the journal Förskolan through a qualitative discourse analysis. I am aiming to highlight what sort of discourses the journal is recreating and thus the preschool teachers bring into the preschool. LÄS MER