Sökning: "post-structuralism"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade ordet post-structuralism.

 1. 1. Att gräva efter hållbarhet : policyanalys av förslaget om hållbarhetsmärkning av metall och mineral

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Humanekologi; Lunds universitet/LUCSUS

  Författare :Henrietta Elfström Berg; [2020]
  Nyckelord :Ecolabeling; Traceability; Mining; Industrial pollution; Policy analysis; Consumer knowledge; Sustainable Development; Social Sciences;

  Sammanfattning : Sweden has a long history of mining and to this day minerals are an essential export. There are possibilities and intentions to extract more of the metals and minerals crucial to an increase in green technology. However, production is environmentally destructive both locally and globally. LÄS MER

 2. 2. Deutsche Einheit and Europäische Einigung: A Post-Structuralist Account of German National Identity Construction through Foreign Policy

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Imke Johanna Pohl; [2020]
  Nyckelord :Post-Structuralism; Germany; Foreign Policy; Identity; Discourse; European Integration;

  Sammanfattning : This thesis examines national identity in the context of the empirical case of German foreign policy. In this way, the relationship between identity and foreign policy is analyzed. LÄS MER

 3. 3. Constructing the National Identity Discourse in Citizenship Education Policy: The Case of Citizenship Education in England

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Gunay Mammadova; [2020]
  Nyckelord :National Identity; Citizenship; Citizenship Education; Diversity; England; Post-structuralism; Governmentality; Discourse Analysis; WPR Method; Social construction;

  Sammanfattning : The thesis examines the governmental construction of national identity through its citizenship education policy in England, the country with heightened tensions in diversity and identity re-construction aligning with its mandatory citizenship classes since 2002. Theoretically framing the study on the Foucauldian post-structuralism, the thesis utilises Foucauldian-influenced ‘What is the problem represented to be?’ (WPR) method by Bacchi that presents the government as a problem-producer. LÄS MER

 4. 4. The Acceptance of Unacceptable Behaviour - The Case of Donald Trump

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Vestrin; [2020]
  Nyckelord :Populism; Donald Trump; Critical Theory; Discourse Psychology; Authoritarianism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis aims to bring a greater understanding of the recent rise in right-wing populism by analysing the authoritarian populist discourse used by Donald Trump when he speaks to his base. In the study, the transcript of his speech at the Minnesota Rally in October 2019 is studied with the method critical discourse psychology. LÄS MER

 5. 5. Kan rörelse och dans utmana könsuppfattningar i idrott och hälsa-ämnet? : En kvalitativ undersökning om hur idrottslärare arbetar könsneutralt i momentet rörelse och dans

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :William Al Djezani; Gabriel Baydono; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; rörelse och dans; dans; idrottsundervisning; idrottslärare; gymnasiet; genus; könsuppfattningar; könsneutralt arbetssätt;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur idrottslärare arbetar könsneutralt i rörelse och dans. Syftet är konkretiserat i tre frågeställningar: Hur arbetar idrottslärare med att bryta könsnormerna i momentet rörelse och dans? Hur upplever idrottslärarna elevernas synsätt om könsnormer inom momentet rörelse och dans? Hur kan idrottslärarens utsagor förstås ur ett feministiskt poststrukturalistiskt perspektiv? Metod För att uppnå syftet med undersökningen valdes en kvalitativ metod i form av semi-strukturerade intervjuer. LÄS MER