Sökning: "postal invoice"

Hittade 1 uppsats innehållade orden postal invoice.

  1. 1. Fakturahantering företag till företag : En studie kring två olika tillvägagångssätt (Post&PDF)

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

    Författare :Alexander Edström; Nathalie Jangå; [2015]
    Nyckelord :invoice; bill; payment; PDF-invoice; postal invoice; B2B; electronic payment; electronic invoice; payment methods; faktura; PDF-faktura; postfaktura; B2B; elektronisk faktura; traditionell faktura; företag till företag; betalningsmetod;

    Sammanfattning : Att fakturera är något som alla företag måste göra för att tjäna pengar. Fakturering kan ske på flera olika sätt och det finns olika åsikter vad som är att föredra bland företag när det handlar om hantering av fakturor. LÄS MER