Sökning: "postapokalyps"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet postapokalyps.

 1. 1. Undergången tur och retur : Ödelagd framtid och främmandegjord samtid i fyra moderna svenska postapokalyptiska fiktionsverk

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Emil Sandgren; [2017]
  Nyckelord :apocalypse; post-apocalypse; postapokalyps; apokalyps; undergång; Ragnarök; domedag; främmandegöring; Lars Wilderäng; Björn Ranelid; Anna-Clara Tidholm; Kalle Dixelius; Kärleken och de sista människorna på jorden; Toffs bok; Skogens historia; Stjärnklart; Stjärnfall; Stjärndamm;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bland de överlevande : En kulturkritisk studie av den narratologiska drivkraften i två postapokalyptiska verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Niclas Green; [2014]
  Nyckelord :narratology; cultural criticism; post-apocalypse; narratologi; kulturktiskt perspektiv; postapokalyps;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka de narratologiska drivkrafterna i de två postapokalyptiska verken The Stand av Stephen King och Girlfriend In a Coma av Douglas Coupland. Med frågor som: Vad är den narratologiska drivkraften? Med kulturkritisk infallsvinkel: vad för karaktärerna med sig in i den nya tiden? Genom närläsning kommer en undersökning ske, där de narratologiska drivkrafterna lyfts fram. LÄS MER

 3. 3. Vilken underbar värld vi förstörde... : Historiebruk i postapokalyptisk fiktion, exemplet Metro 2033

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Klas Almroth; [2014]
  Nyckelord :Post-apocalypse; eschatology; speculative fiction; use of history; Metro 2033; Dimitrii Glukhovskii; chronotope; Science-fiction; Postapokalyps; eskatologi; spekulativ fiktion; historiebruk; Metro 2033; Dimitrij Gluchovskij; kronotop; science-fiction;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar utforska hur den postapokalyptiska genren brukar historia. Detta görs genom en läsning av Dimitrij Gluchovskijs Metro 2033 (2009), utifrån Espmarks syn på dialogicitet och Aronssons historiebruksteoretiska tankar, där historiskt meningsskapande med olika syften blir till genom berättelser i former som större narrativ, metaforer, metonymier och symboler. LÄS MER

 4. 4. "Fragments of past time" : Natur, kultur och apokalyps i Margaret Atwood’s Oryx and Crake

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Chris Holst; [2013]
  Nyckelord :postapokalyps; natur; vetenskap; kultur;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Poseidon står kvar : Götaplatsen i Göteborg gestaltad i en apokalyptisk datorgrafikmiljö

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för kommunikation och information

  Författare :Magnus Nyström; [2011]
  Nyckelord :datorgrafik; virtuell gestaltning; postapokalyps; förfall; lokala 3D-miljöer;

  Sammanfattning : Ett flertal datorspelutvecklare  har  under  2000-talet  valt  att placera  sina  datorspel  i miljöer som allmänheten kan relatera till. I flera fall har dessa virtuella gestaltningar av en för spelaren lokalt förankrad plats utsatts för någon form av förfall, ofta rör det sig  om  någon  form  av  postapokalyptiskt  scenario. LÄS MER