Sökning: "postcolonial feministic theory"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden postcolonial feministic theory.

 1. 1. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 2. 2. Zlatan Ibrahimović: MADE BY SWEDEN. En diskursanalytisk studie av Zlatan Ibrahimović - min historia.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Oliwer Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Genus; Gender; Zlatan Ibrahimović; Maskulinitet; Masculinity; Utanförskap; Alienation; Diskurs analys; Discourse analysis; Motstånd; Resistance; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay I attempt to bring clarity to the discourse production within Zlatan Ibrahimović and David Lagerkrantz biography: Zlatan Ibrahimović: min historia (I Am Zlatan: My Story On and Off the Field). The biography describes the history of the football player Zlatan Ibrahimović, his background in the suburban area of Rosengård in Sweden, and his relationship towards football to mention a few areas. LÄS MER

 3. 3. Den gamle och filmen : Om den nya generationen äldre och dess plats i det cinematiska rummet. En representationsstudie

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Camilla Cordischi; [2013]
  Nyckelord :Cinema studies; film theory; post-structuralism; representation; ageism; old age; normativity; aging identity; Gilles Deleuze; Julia Kristeva; abject; Pierre Bourdieu; Michael Haneke; Ingmar Bergman; Film; filmvetenskap; poststrukturalism; representation; ålderism; ålderdom; identitet; normativitet; Gilles Deleuze; Julia Kristeva; abjekt; Pierre Bourdieu; Michael Haneke; Ingmar Bergman;

  Sammanfattning : Within the field of cinema studies, the question of visual representation is a fundamental pillar. An immense volume of theoretical work has been written on the subject, with various academic approaches such as feministic, postcolonial and gay/lesbian. LÄS MER