Sökning: "postcolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 134 uppsatser innehållade ordet postcolonialism.

 1. 1. Preserving Value, Enabling Continuity – Cultural Heritage Conservation and Co-curation with Indigenous Source Communities in a Contemporary Cultural Context

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Sara Gainsford; [2018-06-27]
  Nyckelord :conservation; co-curation; conservator liaison; source community; postcolonialism; continuity; objects collections; Sámi; Māori;

  Sammanfattning : Degree project for Master of Science with a major in Conservation2018, 30 HECSecond Cycle2018:21.... LÄS MER

 2. 2. Vi måste hjälpa dom stackars flyktingarna: En kritisk diskursanalys av hjälpande, medlidande och andrafiering i Facebook-gruppen "Grannar i Torslanda"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jessie Jern; [2018-03-21]
  Nyckelord :Power; Discourse; Language; Postcolonialism; Constructivism; Helping; Pity; Othering; Torslanda; Commentary Field; Whiteness;

  Sammanfattning : This single case study conducted with critical discourse analysis on qualitative interviews and comment fields, aims to critically reflect on the significance of the postcolonial concept of othering. Therefore, the first issue of the essay is about seeking to identify the dominant discourses associated with well-meaning helping expressions in the Facebook-group "Grannar i Torslanda" regarding the "in between- accommodation for refugees" of Lilleby Camping. LÄS MER

 3. 3. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 4. 4. French is essentential because the school system demands it : Une étude sociolinguistique sur les attitudes envers le français aux Seychelles

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Maja Brändström Nyström; [2018]
  Nyckelord :linguistics; languague attitudes; language and identity; postcolonialism; sociolinguistique; attitudes linguistiques; langue et identité; postcolonialisme;

  Sammanfattning : This study takes off in is its confirmation of the result of previous research: within the population of the Seychelles, the general attitude towards the French language is negative rather than positive. Such a state of affairs is uncommon to find in postcolonial countries, where the occidental languages tend to be highly esteemed. LÄS MER

 5. 5. Nineteen Eighty-Four as a Critique of British Colonialism

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Niclas Olsson; [2018]
  Nyckelord :Postcolonialism; Colonialism; Language; Kenya; British Empire;

  Sammanfattning : This essay explored the possibilities of Nineteen Eighty-Four being read as a critique of British colonialism in Kenya. The questions I have tried to answer are: What are the significant aspects found in Nineteen Eighty-Four that correlate to postcolonial literature? What are the significant parallels drawn between Orwell’s Airstrip One and the British colonial state in Kenya? In regards to similarities between Oceania and colonial Kenya, do they shed a new light on Nineteen Eighty-Four in terms of themes? I have tried to answer these questions by using the theory of postcolonialism, and reference literature from colonial Kenya. LÄS MER