Sökning: "postheroiskt ledarskap"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden postheroiskt ledarskap.

 1. 1. Dagens ledarskap ur chefens perspektiv - En kvalitativ studie om synen på ledarskap

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Vanja Lieback; Sofia Brink; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka hur chefen ser på ledarskap idag och vilka förväntningar som finns på ledarskapet. Vidare syftar studien till att undersöka vilka ledarskapsteorier som möjligen kan urskiljas ur chefens sätt att prata om ledarskap och om det går att säga något om framtida krav på ledarskap. LÄS MER

 2. 2. Postheroiskt ledarskap i en fabrikskontext - En kvalitativ studie på IKEA Industry

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Johan Gerhardson; Robert Dimovski; Amanda Larsson; [2014]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det normativa ledarskapsidealet : Ett hinder för nya ledare?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

  Författare :Besart Bajrami; Alexander Persson; [2014]
  Nyckelord :Ledarskap; leadership; transformal leadership; transactional leadership; post-heroic leadership; normative leadership; ideal leadership; transformativt ledarskap; transaktionellt ledarskap; postheroiskt ledarskap; normativt ledarskap; ideal ledarskapet;

  Sammanfattning : Den här studien behandlar ämnet ledarskap. Teorier konkluderar att det normativa ledarskapsidealet baseras på det transformativa ledarskapet. LÄS MER