Sökning: "posthumanism"

Visar resultat 1 - 5 av 147 uppsatser innehållade ordet posthumanism.

 1. 1. Barns möte med naturen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ebba Ljungqvist; Lovisa Danielsson; Elemina Malmström; [2023]
  Nyckelord :I Ur och Skur; Utomhusförskola; Förskollärare; Förskolebarn; Friluftsområde; Natur; Utevistelse; Utomhuspedagogik; Naturvistelse; Platser; Möten; Relationer; Posthumanism; Posthumanistiskt perspektiv; Posthumanistisk teori. Intra-species-relations; Intra-action; Body-mind-place-relations; Epistemologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Slippery as an Eel. An analysis of the European Union's Eel Regulation Framework

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Erica Allison; [2023]
  Nyckelord :eel; EU; legitimacy; posthumanism; stakeholders; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis uses an evaluative approach to analyse the European Union’s Eel Regulation Framework (ERF). By using theories on both legitimacy and posthumanism, the aim of the study is to answer the question of in which ways the ERF can be considered legitimate with both human and non-human stakeholders in mind. LÄS MER

 3. 3. BUILDING RELATIONS WITH NATURE BY DESIGN METHODS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Matt Christoph; [2022-06-03]
  Nyckelord :Kinship; More-than-human; Posthumanism; Anthropocene; Design Camp; Design Workshop; Design toolkit; Participatory Design; Embedded design; Sustainability;

  Sammanfattning : Culture, art, and design can help us as a society and for each earthling to reflect on the ambivalent relationship between nature and humans in the Anthropocene by raising the critical question of how we can build more sustainable relations with nature through design. Respectively, this project documentation informs about my graduation project within the MFA embedded design program at HDK-Valand, focusing on design, organization, and sustainability. LÄS MER

 4. 4. Levande djur i förskolan : En kvalitativ studie om hur en afrikansk jättelandsnäcka bidrar till undervisningen i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Helene Pollmeier; Emmy Zetterberg; [2022]
  Nyckelord :biology; education; living animals; posthumanism; preschool; biologi; förskola; levande djur; posthumanism; undervisning;

  Sammanfattning : Studien har fokus på barns perspektiv och syftet med studien är att undersöka vad ett levande djur bidrar med i en undervisningssituation för äldre förskolebarn. Metoden som används i studien är observation av en undervisningsaktivitet med en efterföljande semistrukturerad gruppintervju. LÄS MER

 5. 5. Boken bankar bra! : En observationsstudie av barnböckers agens och intra-aktion med yngre barn i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lotta Wåtz; Rosita Karlström; [2022]
  Nyckelord :posthumanism; förskola; yngre barn; barnböcker; affordance; intra-aktivitet;

  Sammanfattning : Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka vilka möjligheter förskolans miljö erbjuder yngre barn att intra-agera självständigt med böcker och hur denna intra-aktion tar sig uttryck. Vår önskan var att genom detta få en fördjupad förståelse för yngre barns förutsättningar att grundlägga en identitet som bokläsare i förskolan. LÄS MER