Sökning: "posthumanism"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet posthumanism.

 1. 1. Artificiellt liv, kroppslighet och posthumanism i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2019-05-07]
  Nyckelord :automaton; posthumanism; robot; science fiction; feminism; genusvetenskap;

  Sammanfattning : In this essay I will discuss posthumanism and how we become humans. Through analyzing two science fiction works, one movie and one short story, I will discuss what it means to be human and how the male liberal subject of humanism need to be broadened and opened up to allow for other subjects to exist. By comparing two female robots, one from E.T. LÄS MER

 2. 2. Icke-mänskliga aktörer i ett förändrat uppdrag : En kvalitativ studie om hur posthumanistisk teori kan bidra till förskolans kvalitet och måluppfyllelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Caroline Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Måluppfyllelse; kvalitet; systematiskt kvalitetsarbete; temaarbete; aktör-nätverksteori; posthumanism;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur posthumanistisk teori kan bidra till måluppfyllelse och kvalitet i förskolan genom att synliggöra relationer mellan aktörer i ett tematiskt arbetssätt. Forskningsfrågor som ämnar svara på detta är; hur samverkar pedagoger, barn samt icke-mänskliga ting i förskolans temaarbete? Samt vilka handlingar möjliggörs därigenom för det systematiska kvalitetsarbetet? Problemområdet beskrivs utifrån stora skillnader i kvalitet mellan förskolor samt att undervisning i samband med den reviderade läroplanen tar stöd i nya teorier. LÄS MER

 3. 3. Materialitetens betydelse i Kulturskolans dansundervisning.

  Master-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för danspedagogik

  Författare :Petra Hultenius; [2019]
  Nyckelord :Dance education; Community School of Arts; posthumanism; Dansundervisning; kulturskolor; posthumanism;

  Sammanfattning : This is a study that looks at the teaching process of making a dance show within the Community School of Arts from a posthumanist perspective. How does the matter the students meet and the dance teacher uses make a difference? My interest in this question came to grow from my dance related work in a pre-school context where matter is given importance in relation to how children gets possibilities to experience and learn. LÄS MER

 4. 4. Blockchain organizations - Decentralized autonomous organizations and the law

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Amanda Langwagen Elfström; [2018-09-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Are we bound by any national rules when we act in an organization that only exists in the digital sphere? Could we see the digital sphere as something disconnected from the physical world, and thus exempted from national laws? And how are individuals affected when the digital phenomena have to act in the physical world? Virtual phenomena, such as blockchain technology and various decentralized applications, forces us to consider law from a different perspective. This thesis discusses national laws and general principles of law in the digital world, from the view of a decentralized autonomous organization on a blockchain. LÄS MER

 5. 5. Djuridik online. En nymaterialistisk och posthumanistisk kartläggning över icke-mänskliga djurs förkroppsligande i en digital kontext.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fredrika Modin; [2018-05-29]
  Nyckelord :#posthumanism; #instagram; #djurrätt; #feminism; #nymaterialism; #grumpycat; #socialamedier; #aktivism; #djuridik; #intradjur; #intrascape; #speciesism; #antropocentrism; #lawscape;

  Sammanfattning : Vi föds inte ensamma, vi dör inte ensamma och vi lever inte isolerade. Jag är bakterierna i min kropp, planeterna i Vintergatan och blicken som jag avvärjer utanför entrén till ICA. Jag är mitt husdjur, mitt frukostpålägg, min semesterselfie och mitt Instagramkonto. LÄS MER