Sökning: "posthumanism"

Visar resultat 1 - 5 av 123 uppsatser innehållade ordet posthumanism.

 1. 1. EDUCATORS’ PERSPECTIVES ON ARTS IN EDUCATION, INTERDISCIPLINARY TEACHING AND PEDAGOGICAL ENVIRONMENTS

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Theodora Salti; [2021-08-16]
  Nyckelord :value of arts in education; art-based teaching; interdisciplinary teaching; physical pedagogical environments; expanded pedagogical environments; posthumanism; object-centered learning theory; Reggio Emilia pedagogy;

  Sammanfattning : Aim: Τhis research aims to embark a journey into complex issues of art-based and interdisciplinary teaching and use of pedagogical and extended pedagogical environments based upon educators’ perspectives. Through understanding deeply educators’ views regarding these teaching methods, educators may receive the support needed. LÄS MER

 2. 2. Naturen som rättssubjekt? En posthumanistisk och komparativ studie om möjligheterna att stärka det rättsliga skyddet för naturen i Sverige

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jacqueline Kanerot; [2021-02-03]
  Nyckelord :Miljörätt; Miljöskyddslagstiftning; Naturens rättigheter; Naturen som rättssubjekt; Posthumanism; Post-antropocentrism; Komparativ studie; Ecuador; Sverige;

  Sammanfattning : Människors påverkan på miljön har under de senaste århundradena blivit alltmer påtaglig och är nu så stor att vi trätt in i en ny geologisk epok kallad ”antropocen”, människans tidsålder. Flera initiativ har dock tagits till att lösa de klimatrelaterade problemen vi står inför, men om vi riktar blicken mot Sverige går utvecklingen för att nå upp till de 16 miljömålen som beslutats av riksdagen åt fel håll. LÄS MER

 3. 3. Intra-Action – Entanglements Within and Beyond Environmental Photography

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/HDK-Valand - Högskolan för konst och design

  Författare :Sofia Linnéa Emelie Doepel; [2021-01-15]
  Nyckelord :Environmental photography; cameraless photography; landscape photography; feminist posthumanism; posthumanism; ecofeminism; representation; anthropocene; phenomenology; quantum field theory; instrumentalism; environmental issues;

  Sammanfattning : This essay is an attempt to approach the genre of both landscape and environmental photography, to turnthem inside-out, to dissect and to deconstruct them through ecology, ecofeminism, feminist posthumanism and critical theory regarding the photographic medium. Throughout the essay I will focus on several artists and bodies of works that fall into this broad category of landscape and environmental photography. LÄS MER

 4. 4. Gamla hundar kan lära barn att sitta : En kvantitativ och kvalitativ analys av hur levande djur i förskolans verksamhet motiveras och organiseras

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Felicia Andersson; Linda Lindgren; [2021]
  Nyckelord :Didaktik; Förskola; Enkät; Tematisk textanalys; Posthumanism; Djur.; Dyr; Barnehage;

  Sammanfattning : Djur som kunskapsområde har en plats i förskolan och uppmärksammas i förskolans läroplan; varje barn ska ges förutsättning att utveckla kunskaper om djur och natur. Syftet med vår studie var att öka kunskapen om hur förskolans pedagoger motiverar inkludering av levande djur i förskolans verksamhet och i den didaktiska planeringen. LÄS MER

 5. 5. Materialets agens och människans vilja : En undersökning av relationen mellan människa och material i en hantverksprocess

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski; [2021]
  Nyckelord :Agens; posthumanism; material; vävning; postkvaltitativ metod;

  Sammanfattning : Genom att väva en bild undersöks sambandet mellan människa och material i en hantverksprocess och materialets agens försöks ringas in. Undersökningens frågeställningar är: Hur kan materialet sägas ha agens? Hur märks agensen? Genom Barads resonemang om agentiell realism och intraaktion kan ett motstånd och agens hos materialet i vår samverkan påvisas i vävprocessen. LÄS MER