Sökning: "posthumanism"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet posthumanism.

 1. 1. "I'm Going Away Now" : Posthumanism and the End of the Anthropocene in Margaret Atwood's Oryx and Crake

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Evelina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; Anthropocene; Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; antropocen;

  Sammanfattning : This essay explores the themes of posthumanism and the Anthropocene in Margaret Atwood’s novel Oryx and Crake. It analyses how the novel describes humanity’s effects on the earth in the novel and its human and non-human inhabitants, during the geological era that is called the Anthropocene. LÄS MER

 2. 2. Det tredje subjektet : Postmänskligt subjektsfinnande i The Murderbot Diaries, en analys av en cyborgs subjektsutvecklande utifrån posthumanistisk teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :subject; identity; Murderbot; posthumanism; posthuman; science fiction; Subjekt; The Murderbot Diaries; science fiction; identitet; kropp; posthumanism; postmänskligt;

  Sammanfattning : This paper analyses the process of achieving a subject of being in a posthuman character named Murderbot from the books called The Murderbot Diaries by Martha Wells. Science Fiction doesn’t have a natural place in Sweden academic discourse because it’s looked upon as a lesser form of literature. LÄS MER

 3. 3. Digitala spel i konstens namn? En undersökning av det fenomenologiska mötet med art games.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Robin Alfengård; [2019-10-23]
  Nyckelord :phenomenology; posthumanism; new materialism; scenography; art games; digital games;

  Sammanfattning : In this thesis, I have investigated how artistic and cultural values are being produced in art games. In my work I have analyzed four art games and these are That Dragon, Cancer, Papers Please, Gone Home and The Stanley Parable. LÄS MER

 4. 4. Artificiellt liv, kroppslighet och posthumanism i populärkultur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Elise Jonsson; [2019-05-07]
  Nyckelord :automaton; posthumanism; robot; science fiction; feminism; genusvetenskap;

  Sammanfattning : In this essay I will discuss posthumanism and how we become humans. Through analyzing two science fiction works, one movie and one short story, I will discuss what it means to be human and how the male liberal subject of humanism need to be broadened and opened up to allow for other subjects to exist. By comparing two female robots, one from E.T. LÄS MER

 5. 5. Cyborgkvinnan och korrespondenserna : Posthumanism och esoteriska inslag i Majgull Axelssons  roman Aprilhäxan

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Anna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Posthumanism Esoterism Cyborg;

  Sammanfattning : Syftet med studiet är att undersöka hur romanens protagonist kan läsas som en posthumanistisk karaktär, där det granskas hur hon relaterar till Haraways cyborg, men också till delar av Barads teori om agentiell materialism. En alternativ läsning utförs genom att granska karaktären utifrån ett esoteriskt perspektiv, där tonvikten ligger på andliga inslag. LÄS MER