Sökning: "posthumanism"

Visar resultat 1 - 5 av 103 uppsatser innehållade ordet posthumanism.

 1. 1. "...om man typ sitter och ritar så får man väl sitta hur man vill" : En undersökning av hur stolen kan förstås i relation till kropp inom en bildpedagogisk kontext

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Emma Persson; [2020]
  Nyckelord :posthumanism; materiality; relationality; becoming; co- and discreation; posthumanism; materialitet; relationalitet; tillblivelse; sam- och särskapande;

  Sammanfattning : Under min utbildning har tankar kring elevers placering i klassrummet ofta lyfts. Visualiserar jag dessa tankar ser jag framför mig en spelplan där läraren frenetiskt flyttar runt elever likt spelpjäser. Spelplanen – klassrummet – kan här ses som något passivt som fylls med mening av mänskliga aktörer – lärare och elever. LÄS MER

 2. 2. "I'm Going Away Now" : Posthumanism and the End of the Anthropocene in Margaret Atwood's Oryx and Crake

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Evelina Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; Anthropocene; Oryx and Crake; Margaret Atwood; posthumanism; antropocen;

  Sammanfattning : This essay explores the themes of posthumanism and the Anthropocene in Margaret Atwood’s novel Oryx and Crake. It analyses how the novel describes humanity’s effects on the earth in the novel and its human and non-human inhabitants, during the geological era that is called the Anthropocene. LÄS MER

 3. 3. Dæmoner, katter och talande björnar : Icke-mänskliga karaktärer i Philip Pullmans His Dark Materials

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Ehn Svensson Mikaela; [2020]
  Nyckelord :Philip Pullman; His Dark Materials; fantasy literature; posthumanism; animal studies; anthropocentrism; Philip Pullman; His Dark Materials; fantasy; posthumanism; djurstudier; antropocentrism;

  Sammanfattning : Fantasy literature has a long history of including a wide array of non-human characters, each more fantastical than the other. But can these characters also be used to question anthropocentric beliefs or are their portrayal just a way to reinforce those ideas? Because fantasy literature, especially earlier examples in the fantasy canon, tend to include a lot of allusions to religion in general and Christianity in particular, is the question more complex than it first might seem. LÄS MER

 4. 4. Det tredje subjektet : Postmänskligt subjektsfinnande i The Murderbot Diaries, en analys av en cyborgs subjektsutvecklande utifrån posthumanistisk teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :subject; identity; Murderbot; posthumanism; posthuman; science fiction; Subjekt; The Murderbot Diaries; science fiction; identitet; kropp; posthumanism; postmänskligt;

  Sammanfattning : This paper analyses the process of achieving a subject of being in a posthuman character named Murderbot from the books called The Murderbot Diaries by Martha Wells. Science Fiction doesn’t have a natural place in Sweden academic discourse because it’s looked upon as a lesser form of literature. LÄS MER

 5. 5. Ecce Equus! Egalitära hästgemenskapers erkännande av hästen som subjekt

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Nicole Pergament Crona; [2020]
  Nyckelord :Horse-human relationship; Subject. Agency; Human-animal studies; Egalitarian communities; Zooanthropology; Posthumanism;

  Sammanfattning : Within human animal studies (HAS), as well as within the posthumanistic field in general, it has been pointed out that we still lack knowledge of how animals can be recognized as subjects and agents with the possession of cognitive and social abilities. At the same time, we see a re-evaluation of the human anthropocentric boundary between Man and the Beast – in the academic world as well as in the practice of everyday life. LÄS MER