Sökning: "postkolonial litteraturvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden postkolonial litteraturvetenskap.

 1. 1. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER

 2. 2. Heart of Darkness och The Rum Diary : Skildringar av kolonialism och neokolonialism

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Kiro Roskvist; [2016]
  Nyckelord :Hunter S. Thompson; Joseph Conrad; postkolonial litteraturvetenskap; kolonialism; neokolonialism;

  Sammanfattning : Summary This essay examines how Joseph Conrad's novella Heart of Darkness and Hunter S. Thompson's novel The Rum Diary portray´s the effects of colonialism and neocolonialism in Africa and Puerto Rico. LÄS MER

 3. 3. Våra mödrars mål : en uppsats om gestaltningen av rasifierade mödrar som subjekt diktsviterna Brytningen och Vitsvit

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media; Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Maria Neergaard Mulinari; [2014]
  Nyckelord :patriarkat; rasism; skrivande; immanens; subjektskap; Rasifiering; moderskap; motstånd; Athena Farrokhzad; Anamarija Todorov; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen diskuterar utifrån feministisk och postkolonial teori hur det rasifierade moderskapet gestaltas i de två diktsviterna Brytningen och Vistvit.... LÄS MER

 4. 4. Under förtryckets flamboyant

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Hilda Ärlemyr; [2013]
  Nyckelord :Marie NDiaye Trois femmes puissantes Tre starka kvinnor Spivak Gilbert Gubar Fanon dubbel kolonisering subaltern postkolonialism feminism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Marie NDiayes roman Trois femmes puissantes i relation till feministisk och postkolonial teoribildning. Framförallt studeras huruvida Spivaks tanke om den subalterna kvinnan som dubbelt förtryckt, av patriarkala och imperialistiska strukturer samtidigt, kan fungera som en samverkande faktor för att knyta ihop de tre romandelarna. LÄS MER

 5. 5. Främlingar i stockholmsskildringen : En komparativ studie av främlingskapsmotivet och förhållandet mellan dikotomierna stad/land och nytt land/hemland i Ivar Lo-Johanssons Kungsgatan och Theodor Kallifatides Utlänningar

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Avdelningen för litteraturvetenskap

  Författare :Maria Monciu; [2013]
  Nyckelord :Theodor Kallifatides; Ivar Lo-Johansson; främlingskapsmotiv; postkolonial teori; socialpsykologiskt perspektiv; Kungsgatan; Utlänningar;

  Sammanfattning : Målet med uppsatsen är att jämföra likheter och skillnader i gestaltningen av främlingskap i Ivar Lo- Johanssons roman Kungsgatan och i Theodor Kallifatides roman Utlänningar. Uppsatsen jämför förhållandet mellan stad och land i Kungsgatan med förhållandet mellan hemland och nytt land i Utlänningar. LÄS MER