Sökning: "postkoloniala perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 79 uppsatser innehållade orden postkoloniala perspektiv.

 1. 1. Brytpunkter i islamisk feminism : En komparativ studie av tre feministiska korantolkare belyst utifrån postkoloniala perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Hanna Iveslätt; [2022]
  Nyckelord :Islamisk feminism; feminism; islam; Koranen; postkolonial feminism; feministisk korantolkning;

  Sammanfattning : Den här studien identifierar brytpunkter inom feministisk korantolkning och belyser dem ur postkoloniala perspektiv. Aysha A. Hidayatullah har efter mångåriga studier av Amina Waduds och Asma Barlas feministiska korantolkningar utvecklat en kritik mot dem som hon menar pekar ut en ny inriktning för islamisk feminism. LÄS MER

 2. 2. Berika religionsundervisningen med magi : Harry Potter i skolans värdegrundsarbete

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Sanne Vikenäs; [2022]
  Nyckelord :Värdegrund; gymnasiet; religion; Harry Potter; femininitet; maskulinitet; människors lika värde; postkoloniala perspektiv;

  Sammanfattning : Studies shows that youths today read books less frequently than before. This is, in my opinion problematic. This study aims towards an understanding in how the Harry Potter novels can enrich the teaching in upper secondary school in Sweden in the education of religions and ethics, for students to reflect, and discuss different topics of value. LÄS MER

 3. 3. Paradisets möjligheter i undervisningen : En litteraturanalys med fokus på didaktisk potential i ett postkolonialt verk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Martin Dahlin; [2022]
  Nyckelord :Didaktik; didaktisk potential; litterärt verk; postkolonial;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att analysera ett postkolonialt verks didaktiska potential i svenskundervisningen i arbete med kolonialism. Detta görs utifrån hur boken, utifrån ett postkolonialt perspektiv, beskriver miljö, européer, kolonialism, slaveri och kränkningar samt hur det litterära verket kan kopplas till det centrala innehållet i svenskkurserna på gymnasiet i Skolverkets läroplan. LÄS MER

 4. 4. Postkoloniala perspektiv i digitala läroplattformar : - En jämförelse av Nationalencyklopedin, Forum för levande historia och SO-rummets innehållkring avkolonisering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Erika Eriksson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att undersöka på vilket sätt digitala plattformar framställer avkoloniseringen men också hur de digitala plattformarna utifrån ett postkolonialt perspektiv kan påverka ett ”vi” och ”dem” tänk. Uppsatsen utgår från en postkolonial teoretisk grund och är en kvalitativ text- och diskursanalys. LÄS MER

 5. 5. Med blicken på modellen : Pierre Louis Alexandre i verk av Konstakademiens elever 1878-1903

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maya Nagano Holm; [2021]
  Nyckelord :Representation; visual types; orientalism; visual culture; artists’ model; the black model; Royal Swedish Academy for Fine Art; 19th century; Swedish art history; countervisuality; Representation; visuell typ; orientalism; visuell kultur; levande modell; svart modell; konstakademien; 1800-tal; svensk konsthistoria; motvisualitet;

  Sammanfattning : Abstract The subject of the thesis concerns visual representations of the African diaspora in Swedish art history. The focus is on paintings by students at the Royal Swedish Academy for Fine Arts 1878–1903 for which the dockworker and artists’ model Pierre Louis Alexandre (1844–1902) posed. Twelve paintings are selected for visual analysis. LÄS MER