Sökning: "postkolonialism statsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden postkolonialism statsvetenskap.

 1. 1. Sveriges och Europeiska Unionens biståndspolitik : En jämförande idéanalys ur ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Christian Stjärnqvist; [2014]
  Nyckelord :Bistånd; Biståndspolitik; Postkolonialism; Maktstrukturer; Västvärlden; Eurocentrism;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to examine the development policies of Sweden and the European Union from a postcolonial perspective. Sweden and the European Union are increasingly coming to be viewed as normative powers rather than military powers. LÄS MER

 2. 2. Bro över mörka vatten : En diskursanalys av debatten i den svenska riksdagen rörande Turkiet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statsvetenskap

  Författare :Oskar Reinholdsson; [2010]
  Nyckelord :Turkey; European Union; EU; Council of Europe; genocide; Armenians; Swedish Parliament; orientalism; postcolonialism; Edward Said; discourse; discourse analysis; Turkiet; Europeiska Unionen; EU; Europarådet; folkmord; armenier; Sveriges riksdag; orientalism; postkolonialism; Edward Said; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : År 2005 inleddes förhandlingar med Turkiet gällande medlemskap i Europeiska Unionen, detta efter en synnerligen lång process av anpassningar från den turkiska sidan. I den svenska riksdagen jublades det från höger till vänster då man enligt egen utsago länge varit en förkämpe för Turkiets inkorporering i den europeiska gemenskapen. LÄS MER

 3. 3. Att skildra sin historia - En diskursanalys av franska politikers bild av Frankrikes roll som kolonisatör sett ur ett postkolonialteoretiskt och mångkulturellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Cwikiel; [2008]
  Nyckelord :Frankrike; Kolonialism; Postkolonialism; Mångkulturell; Kulturell identitet; Political history; Politisk historia; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; History and Archaeology; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The aftermath of colonization, culture diversity and the recognition of the own identity - living in a country which has the role of a former colonizer has got consequences in the multicultural French society. These consequences can be seen studying the politics, the education and the history of that country. LÄS MER

 4. 4. Revolution eller Reproduktion? När pedagogik blir identitetspolitik: En kritisk diskursanalys av interkulturella utbildningsstrategier i Guatemala

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Ekermo; [2007]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; Guatemala; utbildningspolitik; kultur; etnicitet; identitet; postmoderna och kritiska perspektiv; Social sciences; Samhällsvetenskaper; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi; Comparative and historical pedagogy; Jämförande och historisk pedagogik; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skolan som spelplats för kultur- och identitetspolitik står i fokus för denna uppsats. En utgångspunkt är att den politik som styr skolan även har inverkan på, och är en produkt av, de diskurser som råder i samhället när det gäller dessa frågor. Min undersökning är baserad på situationen i Guatemala. LÄS MER

 5. 5. Östeuropa som Den andre? En teorireflekterande uppsats med diskursanalys av intervjuer med svenska och tjeckiska UD-tjänstemän

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andreas Arvidsson; [2007]
  Nyckelord :Postkolonialism; Östeuropa; Diskurs; Europa; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In classic academic social studies of East Europe, terms as Communism and Post-Communism are commonly used to describe the main characteristics of this geographically imagined area. This paper makes a not so frequently seen attempt to apply Post Colonial Theory for the same field. LÄS MER