Sökning: "postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 155 uppsatser innehållade ordet postkolonialism.

 1. 1. Något att bita i : En studie av vampyrfilm från andra kulturer än den västerländska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Amanda Sehlgård; [2018]
  Nyckelord :Vampyrer; postkolonialism; hybriditet; gemenskap; kristendom; karaktärsanalys; Dracula; orientalism; västvärlden; orienten; vampyrmytologi.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur vampyrfilmer från andra kulturer relaterar till Bram Stokers Dracula och den europeiska myten. Vampyren har varit ett forskningsämne sedan 1700-talet och sedan 90-talet har en del av vampyrforskningen fokuserat på vampyren som en postkolonial varelse. LÄS MER

 2. 2. Indien: halvt barn och halvt djävlar - En diskursanalys av brittisk nyhetsrapportering kring våldtäkter i Indien

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Amanda Zetterlund; Helena Eriksson; [2018]
  Nyckelord :Indien; våldtäkt; diskursteori; postkolonial feminism; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna studie är en diskursanalys av brittisk nyhetsrapportering kring våldtäkter som tagit plats i Indien. Syftet med studien är att undersöka huruvida rasifiering, bundet till Storbritanniens kolonialhistoriska relation till Indien, återfinns i materialet. LÄS MER

 3. 3. Volontär- och biståndshjälp – hjälpande eller stjälpande? : En postkolonial analys av volontär- och biståndsbiografier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Paradis; [2018]
  Nyckelord :Postkolonial teori; Orientalism; Said; volontärhjälp; biståndshjälp.;

  Sammanfattning : I vår iver att hjälpa utvecklingsländer tror jag att vi eventuellt är med och på nytt skapar en maktposition gentemot utvecklingsländerna, en ny slags kolonisering. Kanske borde västvärlden ta ett steg tillbaka och först lära sig om andras kulturer och vara mer lyhörda inför vart och vilka behov som behövs, istället för att bara anta att de ska och vill bli en kopia av västerlandet. LÄS MER

 4. 4. Samerna & Herr Erik : En postkolonial studie om kolonisationen av Sápmi genom en prästs ögon

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Linus Bredgaard; [2018]
  Nyckelord :Saami; Postcolonialism; The Swedish church; Colonialism; Sápmi; Samer; Postkolonialism; Svenska Kyrkan; Kolonialism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine the colonisation of Sápmi though the works of a local priest, by the name of Eric Grape. To do so, this study uses postcolonial theory when analysing the content of the works by Grape. LÄS MER

 5. 5. ”Var kommer du ifrån? Egentligen.” : En postkolonial feministisk litteraturanalys om mellanförskap och identitet i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Viyan Yousef; [2018]
  Nyckelord :Literary studies; multicultural education; postcolonial feministic theory; postcolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; in-betweenship; identity; belonging; Litteraturvetenskap; mångkulturell undervisning; postkolonial feministisk teori; postkolonialism; feminism; Sverige – en o besvarad kärlekshistoria; mellanförskap; identitet; tillhörighet;

  Sammanfattning : I den här studien analyseras 16 kvinnors självframställningar i antologin Sverige – en (o)besvarad kärlekshistoria ur ett postkolonialt feministiskt perspektiv där mellanförskap och identitet är centrala teman. Syftet med analysen är att finna hur den besvarade alternativt obesvarade kärleken till Sverige blir synliga i författarnas texter och hur det har påverkat dem. LÄS MER