Sökning: "postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 303 uppsatser innehållade ordet postkolonialism.

 1. 1. Afrika i svenska läroböcker i historia : En undersökning om hur Afrika framställs i svenska läroböcker i historia för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; [2020]
  Nyckelord :Africa; History; Textbooks; Portrayal; Postcolonialism; Afrika; Historia; Läroböcker; Läromedel; Framställning; Postkolonialism;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before 2000. LÄS MER

 2. 2. "I wore my English like a mask" : Språk, identitet och synlighet i Ocean Vuongs On Earth We're Briefly Gorgeous

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sofia Öman; [2020]
  Nyckelord :language; post-colonial theory; othering; identity; Fanon; Spivak; visibility; språk; postkolonialism; annangöring; identitet; Fanon; Spivak; synlighet;

  Sammanfattning : This essay examines the relationship between language, identity, power and visibility in Ocean Vuong’s On Earth We’re Briefly Gorgeous (2019). This is achieved by applying post-colonial theories regarding double consciousness, and the construction of an Other. Theories put forward by Spivak and Fanon are also discussed in relation to this. LÄS MER

 3. 3. Rasdefinition i förändring : En kvalitativ textanalys av svenska uppslagsverks framställning av folk (ras) i Afrika, Asien och Orienten, under perioden 1845-2020

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Jesper Andersson; [2020]
  Nyckelord :encyclopedia; race; peoples; Africa; Asia; the Orient; postcolonialism; Loomba; Said; racial biology; orientalism; other; the Other; uppslagsverk; lexikon; uppslagsbok; encyklopedi; ras; folk; folkslag; Afrika; Asien; Orienten; postkolonialism; Loomba; Said; rasbiologi; orientalism; Andra; de Andra;

  Sammanfattning : The use of encyclopedias has since their entry in Sweden, played a central role in communicating and defining knowledge to society. This essay examines the representation of peoples (race) in Africa, Asia and the Orient in encyclopedias between 1845-2020. LÄS MER

 4. 4. Kina i Afrika - Konstruktioner i konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; Peg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Forum on China-Africa Cooperation; postkolonialism; diskursteori; Kina; Afrika; Laclau Mouffe; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2000 grundades Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, ett forum med syftet att främja och utveckla samarbete mellan Kina och 53 afrikanska länder. I takt med att denna ekonomiska och politiska relation mellan länderna fördjupats har en internationell samhällsdebatt växt fram. LÄS MER

 5. 5. Afrikas befolkning i läromedelsböcker : En kvalitativ bildanalys

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Andam Jassem; Taufik Daud; [2020]
  Nyckelord :Afrika; postkolonialism; eurocentrism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER