Sökning: "postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 286 uppsatser innehållade ordet postkolonialism.

 1. 1. Afrika i svenska läroböcker i historia : En undersökning om hur Afrika framställs i svenska läroböcker i historia för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emil Svanström; [2020]
  Nyckelord :Africa; History; Textbooks; Portrayal; Postcolonialism; Afrika; Historia; Läroböcker; Läromedel; Framställning; Postkolonialism;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate how the African continent, its people and its history were portrayed in a selection of Swedish history textbooks for upper secondary school that were published in the period 2000-2010. In addition, the aim was also to investigate how the portrayal of Africa might have changed over time compared to the portrayal of Africa in textbooks before 2000. LÄS MER

 2. 2. Kina i Afrika - Konstruktioner i konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniella Jagarinac; Peg Magnusson; [2020]
  Nyckelord :Forum on China-Africa Cooperation; postkolonialism; diskursteori; Kina; Afrika; Laclau Mouffe; orientalism; Law and Political Science;

  Sammanfattning : År 2000 grundades Forum on China-Africa Cooperation, FOCAC, ett forum med syftet att främja och utveckla samarbete mellan Kina och 53 afrikanska länder. I takt med att denna ekonomiska och politiska relation mellan länderna fördjupats har en internationell samhällsdebatt växt fram. LÄS MER

 3. 3. ”The politicians told us that we hate each other, but we don’t” : Hur sektarianism manipuleras, manifesteras och kritiseras i Libanon

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Daniella Dagher; [2020]
  Nyckelord :sektarianism; Libanon; Oktoberrevolutionen; religion; konfessionalism; föreställd gemenskap; postkolonialism; identifikation;

  Sammanfattning : I Libanon är det politiska och juridiska systemet förankrat i sektarianism. Likaså genomsyrar sektarianism de kulturella, sociala och spatiala dimensionerna i samhället. Denna uppsats argumenterar för en karaktärisering av begreppet som ett politiserande av religion. LÄS MER

 4. 4. "The media do not reflect reality, they construct reality" : En kritisk diskursanalys om hur svenska medier skildrade terrorattackerna i Kenya år 2013 och Frankrike år 2015.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Solin Salar Sharif; Mariam Miyan; [2020]
  Nyckelord :Terrorism; Media; Kenya; Frankrike; Kritisk diskursanalys; Postkolonialism; Maktstrukturer;

  Sammanfattning : Media har i uppgift att förmedla nyheter och dess förmåga att konstruera och framställa olika perceptioner är en maktfaktor i samhället. En medial bild kan tolkas av socialarbetare och påverka hur denne uppfattar sina medmänniskor, klienter och deras sociala problem. LÄS MER

 5. 5. Internationell adoption : En studie kring Sverige, adoption och argumentet ”internationell adoption för barnets bästa".

  Kandidat-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm/Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Johanna Palmgren; [2020]
  Nyckelord :Adoptionspolitik; Barnets bästa; Maktordning; Postkolonialism;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine factors to why international adoption is seen positive in the Swedish society, which contributes to why international adoption is argued as something good from a child perspective. The study aims to highlight arguments that contradicts the picture of adoption as only positive through criticizing and problematizing international adoption as practice. LÄS MER