Sökning: "postkolonialism"

Visar resultat 1 - 5 av 259 uppsatser innehållade ordet postkolonialism.

 1. 1. Multikulturalismen genom Jimmies glasögon : En kvalitativ textanalys av Jimmie Åkessons fyra Almedalens tal.

  L2-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Faris Henry Gergis; [2019]
  Nyckelord :Multikulturella samhället; multikulturalism; mångfald; postkolonialism; postkolonial; Jimmie Åkesson; Sverigedemokraterna; symbolisk rasism; rasism; kulturell rasism; Almedalen; höger populism; latent budskap; kvalitativ texanalys.;

  Sammanfattning : Denna forskning är en systematiserande, mest lika design och idécentrala undersökning, som siktarpå att studera hur multikulturalismen representeras inom Jimmie Åkesson diskurs över tid. Analysen görs på fyra av Åkessons almedalenstal 2011, 2016, 2017 och 2018 av anledningen att ett allmänval ska finnas mellan vissa av valda tal. LÄS MER

 2. 2. "They said I was not like that" : En intersektionell karaktärsanalys av Mary i Doris Lessings The Grass is Singing

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

  Författare :Beatriz Carlsson Pecharromán; [2019]
  Nyckelord :postkolonialism; intersektionalitet; karaktärsanalys; kolonialism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Gruvetableringens postkoloniala tendenser : En fallstudie av gruvetablering i Kallak

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Emelie Eriksson; [2019]
  Nyckelord :ursprungsbefolkning; gruvindustri; postkolonialism; maktrelationer; framinganalys;

  Sammanfattning : Etablering av gruvdrift centreras ofta kring vad som ska prioriteras av rennäring och mineralresurser då båda är klassade som riksintressen enligt lag. Med hänsyn till historisk exploatering av Sápmi är den pågående debatten om en eventuell gruvetablering i Kallak, Jokkmokk, intressant att studera utifrån ett postkolonialt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Fransktalande länder utanför väst – osynlig majoritet i svenska läromedel i franska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Petter Karlsson Söderstrand; [2019]
  Nyckelord :French; Postcolonialism; Kritisk textanalys; Franska; Läromedelsanalys; postkolonialism; väst; Moderna språk; FLE; Francophonie;

  Sammanfattning : The demographics of the French speaking world is rapidly changing, with a majority of the worlds French speakers now residing in African countries with a colonial history with France and Belgium. While the Swedish curriculum for modern languages only specifies that the education should treat areas where the language is spoken, many of the textbooks remain firmly rooted in a Franco-French perspective. LÄS MER

 5. 5. STOPPA SVÄLTEN En multimodal analys av svenska biståndsorganisationers kommunikation ur ett rättighetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ellen Pileblad; Olivia Wikström; [2018-02-12]
  Nyckelord :Rättighetsbaserad kommunikation; Human Rights-Based Approach; rättighetsperspektivet; multimodal analys; postkolonialism; sociosemiotik; stereotyper; biståndsorganisationer; UNICEF Sverige; Plan International Sverige.;

  Sammanfattning : Examensarbete 15 hpProgram: Medie- och kommunikationsvetenskapNivå: GrundnivåTermin: HT 2017Handledare: Nicklas HåkanssonKursansvarig: Malin SveningssonSidantal: 63Antal ord: 15 808Syfte: Att undersöka huruvida svenska biståndsorganisationer, i filmer där insamlingsarbete åsyftas, kommunicerar urett rättighetsperspektiv.Teori: Rättighetsperspektivet, postkolonialism, sociosemiotik och stereotypisering. LÄS MER