Sökning: "postlingual dövhet"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden postlingual dövhet.

 1. 1. Röstkvalitet och prosodiska aspekter hos postlingualt döva vuxna med cochleaimplantat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Johanna Mörck; Amanda Danielsson; [2021-02-03]
  Nyckelord :cochleaimplantat; postlingual dövhet; röstkvalitet; prosodiska aspekter; vuxna.; cochlear implants; postlingual deafness; voice quality; prosodic aspects; adults.;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate whether there was any difference in voice quality and some prosodic aspects in a group of postlingually deaf adults with cochlear implants compared to a control group with normal hearing. A total of 42 participants, evenly distributed in a matched experimental and control group, was included. LÄS MER

 2. 2. Cochleaimplantat (CI) och musikupplevelse: Orsaker och konsekvenser som kan ha inverkan på upplevelsen av musik. En kvantitativ enkätstudie om CI-användare med postlingual grav hörselnedsättning eller dövhet och deras upplevelse av musik

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Emanuil Karadzhov; Carl Wikstrand; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Undersökning av artikulation, prosodi, förståelighet och kommunikativ delaktighet hos vuxna postlingualt döva personer med cochleaimplantat

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Christoffer Arnold; Simone Bargsten; [2015-07-10]
  Nyckelord :cochleaimplantat; postlingual dövhet; prosodi; förståelighet; kommunikativ delaktighet; cochlear implants; postlingual deafness; prosody; intelligibility; communicative participation;

  Sammanfattning : The aim of the study was to investigate the performance of postlingually deaf adults on parts of the swedish dysarthria test Dysartribedömningen, and to compare these results with a matched group consisting of normal hearing speakers without any known speech disorder. The group consisted of 17 participants ranging between 42-86 years of age. LÄS MER