Sökning: "postmenopaus"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet postmenopaus.

 1. 1. Kvinnors upplevelse av sin sexuella hälsa under och efter menopaus

  Magister-uppsats,

  Författare :Josefine Andersson; Johanna Loftegård; [2021-02-05]
  Nyckelord :menopaus; postmenopaus; sexuell hälsa; systematisk litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Background: Menopause is a natural part of a woman's life that is associated with hormonaland physical changes and means the end of the reproductive period. Menopause is associatedwith a number of symptoms that can affect sexual health. LÄS MER

 2. 2. Effekten av sojaprotein med isoflavoner på menopausala symtom

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Lindberg; Malin Myrehag; [2017-06-07]
  Nyckelord :menopaus; klimakteriet; sojaprotein; isoflavoner; menopause rating scale; MRS; menopause; climacteric; soy protein; isoflavones;

  Sammanfattning : Title: The effect of soy protein with isoflavones on menopausal symptomsAuthor: Julia Lindberg and Malin MyrehagSupervisor: Andrea MikkelsenExaminer: Frode SlindeProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 higher education creditsDate: April 4, 2017Background: Somatic-, urogenital- and psychological symptoms related to menopause couldhave a negative impact on quality of life, and overall health. Impoverished quality of life andhealth could be related to women’s decreasing estrogen production during menopause. LÄS MER

 3. 3. Vitamin D-supplementering har ingen effekt på HDL och LDL hos postmenopausala kvinnor - en systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Matilda Grynge; Rebecca Metz; [2016-06-15]
  Nyckelord :lipoprotein; HDL; LDL; hjärt-kärlsjukdom; ; postmenopausal; vitamin D; supplementering; cardiovascular disease; supplementation;

  Sammanfattning : Title: Vitamin D supplementation has no effect on HDL and LDL in postmenopausalwomen - a systematic reviewAuthor: Matilda Grynge and Rebecka MetzSupervisor: Frode SlindeExaminer: Helen LindqvistProgramme: Programme in dietetics, 180/240 ECTSType of paper: Bachelor’s thesis in clinical nutrition, 15 hpDate: April 7, 2016Background: Postmenopausal women have a significantly increased risk of cardiovascular diseasecompared to before undergoing menopause. Dyslipidemia, which among other things can becharacterized by high levels of LDL and low levels of HDL, is a risk factor for developingcardiovascular disease. LÄS MER

 4. 4. Faktorer av betydelse i det preventiva omvårdnadsarbetet gällande osteoporos hos kvinnor i postmenopaus

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Huong Persson; Ida Brandin; [2007]
  Nyckelord :Kvinnor; Omvårdnad; Osteoporos; Postmenopausal; Prevention;

  Sammanfattning : Prevention är en viktig men otillräckligt utvecklad del av sjuksköterskans omvårdnadsarbete vad gäller kvinnor i riskzonen för att utveckla osteoporos. Syftet med denna litteraturstudie är därför att belysa vilka faktorer som är av betydelse i det preventiva arbetet gällande osteoporos hos kvinnor i postmenopaus. LÄS MER