Sökning: "postmigration"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet postmigration.

 1. 1. What can Art Teach us about Integration? : The role of art in postmigrant integration: cases from Germany, Sweden and Luxembourg

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för migration, etnicitet och samhälle (REMESO)Linköpings universitet/REMESO - Institutet för forskning om Migration, Etnicitet och Samhälle

  Författare :Céline Couronne; [2020]
  Nyckelord :integration; postmigration; societal impact of the arts; art projects; reframing integration; postmigrant migration research; postmigrant integration;

  Sammanfattning : The term integration became a buzzword and is omnipresent in the current European discourses. Despite its broad definitions, there is a tendency in migration studies and the political narrative to focus exclusively on migrants and their descendants while upholding the vision of  a fixed “host society”, with an established national culture, in which migrants should integrate. LÄS MER

 2. 2. A Phenomenological Study on the pre-migration traumatic experiences of international students in their home countries, their decision to study abroad and their coping mechanisms post-migration

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jason Dean Holness; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Internationell student migration anses i migrationslitteraturen som en väg som många studenter använder för att vidareutbilda sig utomlands. På samma sätt koncentreras studerandet av internationella studenter erfarenheter ofta på sina erfarenheter utomlands och hur de anpassar eller klarar av de kulturella skillnaderna i värdländerna. LÄS MER