Sökning: "postmodernism i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden postmodernism i sverige.

 1. 1. Cecilia Edefalk genom postmodernismens raster

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

  Författare :Britt-Mari Augustsson; [2019]
  Nyckelord :Cecilia Edefalk; postmodernism; 1990s; art debate; art reviewers;

  Sammanfattning : Denna uppsats analyserar Cecilia Edefalks konstverk genom ett postmodernistiskt raster. Tre verk - En annan rörelse, In the Painting the Painting, Självporträtt - från 1990-talet undersöks avseende konstens utformning och påverkan av postmodernistiska konstuttryck. LÄS MER

 2. 2. Is Paris Still Burning? : En kvalitativ intervjustudie om queera kroppar i den svenska ballroomscenen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Charlie Lindell; [2019]
  Nyckelord :Queerteori; queer fenomenologi; intersektionalitet; postmodernism; performativitet; performance; subkultur; ballroom; hbtq;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer och queerteori lyfter uppsatsen fram fyra personer som identifierar sig som queera och deras upplevelser kring ballroomscenen i Sverige. I studien undersöks de såväl möjliggörande som begränsande mekanismerna som finns i ballroom. LÄS MER

 3. 3. (S)examensarbete

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Textil

  Författare :Cecilia Pfaff; [2016]
  Nyckelord :art; textile art; knitting; crochet; sex; sexy; sexiness; Instagram; selfie; performance; sun chair; craftivism; Dolly Parton; body; feminism; #xxxjobb; #123sexy; konst; textilkonst; stickning; virkning; sex; sexig; sexighet; Instagram; selfie; performance; solstol; craftivism; Dolly Parton; kropp; feminism; #xxxjobb; #123sexy;

  Sammanfattning : Preface:Thank you to all the women in my life who have supported me through this process; to my mother, to my other mother (Susan), to Kara, to Jordan and, of course, to Dolly.Summary:(S)examensarbete is a journey through which I have questioned if knitting can be sexy. LÄS MER

 4. 4. Devising på Göteborgs teaterscen idag - tecken på postmoderna tider?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Maria Hesse; [2015-06-05]
  Nyckelord :Teaterstudier; Devising; Improvisation; Göteborgs Theaterszene; Performance; Produktion Regie; Postmoderne;

  Sammanfattning : Att använda sig av devising som arbetsmetod för att i repetitionsprocessen arbeta fram en färdig föreställning blir allt vanligare på Göteborgs scener, på institutionsteatrar såväl som i fria teatergrupper. Att devising idag används i långt större utsträckning i Sverige än vad som tidigare varit fallet, väcker frågor om metodens relevans i samtiden. LÄS MER

 5. 5. Skuggsidan av platsmarknadsföring : En djupstudie av Karlstads platsvarumärkesmaterial

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Nicole Nelson; [2015]
  Nyckelord :place marketing; place brand; growth; neoliberalism; post modernism; NPM; the creative class; Karlstad; platsmarknadsföring; platsvarumärke; tillväxt; nyliberalism; postmodernism; NPM; den kreativa klassen; Karlstad;

  Sammanfattning : Platsmarknadsföring är ett växande fenomen internationellt och i Sverige, då det påstås att ”städer tävlar mot andra städer” om besöksnäringen, nyetableringar av företag och befolkning. Att platsmarknadsföra sin stads specifika värden, genom att paketera och ”sälja” in staden, har blivit mer av en regel än ett undantag, där man genom texter och bilder vill lyfta fram stadens specifika kvalitéer. LÄS MER