Sökning: "postmodernism socialt arbete"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden postmodernism socialt arbete.

 1. 1. Sugardaddies - En kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating

  Master-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Li Hallengren; [2019]
  Nyckelord :Individualisering; Intimitet; Kön; Makt; Postmodernism; Sugardaddy; Sugardating; Gender; Individualizing; Intimacy; Power; Sugar dating; Sugar daddy;

  Sammanfattning : Hallengren, L. Sugardaddies – en kvalitativ studie om erfarenheter av sugardating. Examensarbete i sexologi 30 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för Hälsa och Samhälle, institutionen för socialt arbete, sexologi, 2019. LÄS MER

 2. 2. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER

 3. 3. "Att ta kaptensrollen över sitt eget liv" : Socialt arbete tillsammans med utsatta människor i en brukarförening

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Fanny Larsson Stenqvist; [2018]
  Nyckelord :Service user organization; peer-support; experiential knowledge; social work; postmodernism; resistance theory; brukarförening; erfarenhetsbaserad kunskap; socialt arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Volunteer and service user organizations play an important role in order to meet the needs of marginalized people in Sweden. These organizations operate within civil society and are characterized by experiential knowledge and peer support. LÄS MER

 4. 4. Bilder av föräldraskap En studie om sociala konstruktioner av föräldraskap vid växelvis boende

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Åsa Borgström; [2012-11-16]
  Nyckelord :föräldraskap; skilsmässor; växelvis boende; sociala konstruktioner och diskurser;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att identifiera och beskriva diskurser som omgärdar växelvis boende genom att analysera föräldrars tal om/konstruktioner av föräldraskap. Föräldrar vars barn bor växelvis hos de båda föräldrarna. LÄS MER

 5. 5. Bakom orden - En diskursanalys av personutredningar inom Kriminalvården

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Lundell; Ellinor Wettergren; [2009-08-28]
  Nyckelord :kriminalitet; missbruk; diskursanalys; postmodernism; Frivården; personutredning;

  Sammanfattning : Bakgrund:Vi valde att skriva om hur Frivårdens personutredningar vid särskilda brottmål konstruerar begreppen kriminalitet och missbruk. Anledningen till att vi ville titta närmare på detta var att tidigare forskning som kvalitativt undersöker personutredningar, såvitt vi känner till, inte existerar. LÄS MER