Sökning: "postnatal care"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden postnatal care.

 1. 1. Teamarbete på BB : En intervjustudie av barnmorskors och undersköterskors upplevelser

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Joanna Nilsson; Rebecca Udén; [2021]
  Nyckelord :teamwork; experience; midwife; assistant nurse; postnatal care; teamarbete; upplevelse; barnmorska; undersköterska; eftervård;

  Sammanfattning : Bakgrund: Teamarbete anses nödvändigt i hälso- och sjukvården. Barnmorskan och undersköterskan ska kunna samarbeta i team tillsammans med andra barnmorskor, undersköterskor samt med andra professioner. Syfte: Syftet med studien var att beskriva barnmorskors och undersköterskors upplevelser av teamarbete på ett BB. LÄS MER

 2. 2. Allt är normalt - Vilka erfarenheter har individer med förlossningsbristning av vården postnatalt? En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Julia Lidberg; Solvind Hammar; [2020-08-27]
  Nyckelord :Förlossningsbristning; Återhämtning; Möte med vården; Kvinnors erfarenheter; Personcentrerad vård; Eftervård;

  Sammanfattning : Background: Obstetric perineal injuries affect a large number of individuals after vaginalchildbirth. It can cause various complications and affect long-term psychological andphysiological health. In postnatal care, the midwife’s role is central to the recovery of thosewho suffer from perineal injuries. LÄS MER

 3. 3. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors upplevelser av postnatal vård efter en komplicerad graviditet eller förlossning vid ett svenskt sjukhus : En kvantitativ och kvalitativ enkätstudie

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

  Författare :Diana Henriques; Ida Sveningsson; [2020]
  Nyckelord :Birth complications; experience; postnatal care; pregnancy complications; satisfaction; support.; Komplicerad graviditet; komplicerad förlossning; nöjdhet; postnatal vård; stöd; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år dör flera 100 000 kvinnor i världen på grund av graviditet, förlossning och abort. Länder världen över arbetar ständigt med FN:s globala mål till att minska mödradödligheten. LÄS MER

 5. 5. Exploring relevant features associated with measles nonvaccination using a machine learning approach

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Orlando Olaya Bucaro; [2020]
  Nyckelord :Elastic Net; Variable selection; Determinants of immunization; Regularized Regression; Philippines;

  Sammanfattning : Measles is resurging around the world, and large outbreaks have been observed in several parts of the world. In 2019 the Philippines suffered a major measles outbreak partly due to low immunization rates in certain parts of the population. LÄS MER