Sökning: "postnatal vård"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden postnatal vård.

 1. 1. Moderns erfarenheter av vården vid postpartum depression – en systematisk kvalitativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Refthammar; Alicia Garcia Karisaar; [2023]
  Nyckelord :Bemötande; depression; EPDS; erfarenheter av vård; individanpassad vård; kvinnors erfarenheter; postpartum depression; specialistsjuksköterska psykiatrisk vård; stigmatisering; systematisk kvalitativ litteraturstudie.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Idag definieras oftast diagnosen postpartum depression på barnhälsovårdscentralen (BVC) med hjälp av skattningsformuläret Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS). I Sverige drabbas mellan 8-15% av alla nyblivna mödrar av diagnosen. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors känsla av trygghet vid tidig hemgång

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Julia Brandt; Josefine Petrini; [2023]
  Nyckelord :Tidig hemgång; postnatal vård; trygghet; barnmorska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vården före, under och efter graviditet skiljer sig mellan de olika regionerna i Sverige. Kontinuitet spelar en stor roll både för kvinnans och familjens upplevelse men även för det medicinska utfallet. LÄS MER

 3. 3. Barnmorskors upplevelser av att ge postnatal vård i hemmet

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnéa Sjögren; Marijana Drmac; [2022]
  Nyckelord :Barnmorskors upplevelser; BB-hemma; Postnatal vård i hemmet; Vårdmodell; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Postnatal vård i hemmet erbjuds på ett begränsat antal orter i Sverige. Denna vårdmodell har enligt ett flertal studier visat sig uppskattats av patienterna. Barnmorskor har olika verksamhetsområden och att ge vård i hemmet är en av dem. Kunskap om hur barnmorskor upplever att ge postnatal vård i hemmet saknas. LÄS MER

 4. 4. Stödja mammor under amningsstarten : En webbaserad enkätundersökning om mammors erfarenheter av amningsstöd på BB

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emma Moberg; [2022]
  Nyckelord :Breastfeeding; Breastfeeding facilitation; Breastfeeding information; Midwife; Postnatal ward; Amning; Amningsinformation; Amningsfrämjande; Barnmorska; Eftervård;

  Sammanfattning : Syfte: Att kartlägga mammors erfarenheter av amningsstöd på BB.Metod och Material: Webbaserad tvärsnittsstudie med kvantitativ ansats. Inklusionskriterier; mammor som fått barn och vårdats på en specifik BB-avdelning i Mellansverige under åren 2019–2021 samt valt att amma. Enkäten bestod av 60 slutna frågor och 5 fritextfrågor. LÄS MER

 5. 5. Ett arbetssätt med många gulddkorn trots hål i rastret : Barnmorskors erfarenheter av att arbeta inom projektet ”Trygg och nära mödrahälsovård i Ådalen- och Västra området”

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Susanna Kempe; Safrani Natalie; [2022]
  Nyckelord :barnmorskeledd kontinuitetsmodell; mödrahälsovård; prenatal vård; postnatal vård; glesbygdsområde; intervju;

  Sammanfattning : Bakgrund: Projektet “Trygg och nära mödrahälsovård i Ådalen- och Västra området” infördes till följd av att förlossningskliniken i Sollefteå stängdes. Delar av projektets arbetssätt har inspirerats av caseload-modellen.Motiv: Kontinuitetsmodeller för barnmorskeledd vård växer internationellt. LÄS MER