Sökning: "postnord"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet postnord.

 1. 1. Att rädda dagen. En fallstudie om arbetsrelaterad ohälsa och ledarskap vid en organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carin Berling; Jennie Sjöberg; [2019-05-07]
  Nyckelord :Organisationsförändring; arbetsrelaterad ohälsa; stress; förändringsledarskap; förändringsmodeller; kommunikation; vision; delaktighet;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan organisationsförändringar och arbetsrelaterad ohälsa (Dahl 2011; Smollan 2015) och att antalet sjukskrivningar ökat avsevärt (Försäkringskassan 2017). Därför studerades hur ledarskapet och ledares agerande bör se ut för att minska risken för arbetsrelaterad ohälsa vid en organisationsförändring. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 3. 3. Hur logistikföretag använder informationssystem vid hantering av miljömässigt hållbara leverantörskedjor : En fallstudie om koncernen PostNord

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Daniel Malmberg; Henrik Hacksell; [2019]
  Nyckelord :informationssystem; hållbara leverantörskedjor; green it readiness;

  Sammanfattning : Få människor i dagens samhälle har undkommit vetskapen om att vår miljö håller på att förändras. Redan 1987 kom organisationen World Commission on Environment and Development ut med en varning om att miljön försämras just på grund av hur mänskligheten agerar. LÄS MER

 4. 4. E-handels påverkan på logistiken i Stockholm

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Nicolas Spiers; Holger Norberg; [2019]
  Nyckelord :returer; logistik; ; e-handel; stadsplanering; transport;

  Sammanfattning : During the last decade e-commerce has boomed. More and more people shop online and decrease their number of visits to physical stores. Since e-commerce, in general, is still an increasing phenomenon the inevitable consequence is an increase in package delivers by different methods. LÄS MER

 5. 5. Motivation sett utifrån ledar- och medarbetarperspektiv : En fallstudie om vilka faktorer som motiverar medarbetarna i PostNord Logistik

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Danait Asmelash; Nazia Shahab; [2019]
  Nyckelord :Motivation; Ledarskap; Medarbetare; Ledare; PostNord; Motivationsfaktor;

  Sammanfattning : Att ha motiverade medarbetare på en arbetsplats är väsentligt. Motivation anses vara en central del i medarbetarnas arbetsprestation och ledaren har en roll att skapa förutsättningar som kan främja motivation i en arbetsplats. LÄS MER