Sökning: "postoperativ smärtlindring"

Visar resultat 1 - 5 av 112 uppsatser innehållade orden postoperativ smärtlindring.

 1. 1. Patientkontrollerad analgesi (PCA): ett personcentrerat förhållningssätt

  Magister-uppsats,

  Författare :Odyssefs Botsis; Simon Ström; [2021-08-13]
  Nyckelord :Delaktighet; ersoncentrerad vård; postoperativ smärtlindring; trådlös övervakning; patientkontrollerad analgesi;

  Sammanfattning : Background: Analgesia is something nurse anesthetists tackle daily. Different approaches to address the problem exist: the concept of an Acute Pain Service team, multimodal analgesia and patient-controlled analgesia (PCA). LÄS MER

 2. 2. Barriärer som påverkar sjuksköterskors arbetssätt med patienters postoperativa smärta

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexandra Viebke; Maja Hedlund; [2021]
  Nyckelord :Postoperativ smärta; barriärer; sjuksköterskor; smärtlindring; smärtbedömning; omvårdnad; resursbrist; förutfattade meningar; begränsad auktoritet; okunskap; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta har länge varit och är en fortsatt vanligt förekommande postoperativ komplikation. Postoperativ smärta som inte behandlas korrekt medför ett onödigt lidande och risk för flertalet andra komplikationer för patienten. Sjuksköterskan har en central roll i det postoperativa smärtlindringsarbetet. LÄS MER

 3. 3. Vårdmiljöns betydelse för att lindra nyopererade patienters postoperativa smärta - en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd; Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Fartun Adani Buubshe; Maria Gray; [2021]
  Nyckelord :literature review; postoperative pain; pain relief and health care environment.; litteraturöversikt; postoperativ smärta; smärtlindring och vårdmiljö.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Florence Nightingale (1820 - 1910) förespråkade vikten av vårdmiljön kring patienten för ett optimalt återhämtande. Den moderna vårdmiljön består av fysisk och psykosocial del där båda dessa delar är avgörande för patientens välmående. Postoperativ smärta som följer ett operativt ingrepp upplevs individuellt. LÄS MER

 4. 4. Smärtbehandling med opioider postoperativt : Patienters erfarenheter av behandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Evelina Eriksson; Martina Runbert; [2021]
  Nyckelord :Experience; opioid; pain treatment; patient; postoperative pain; Erfarenhet; opioid; patient; postoperativ smärta; smärtbehandling;

  Sammanfattning : Bakgrund: Opioider är en viktig del inom behandling av postoperativ smärta. Det är viktigt att patienten erhåller adekvat information om opioder för att bespara patienten lidande och för att minimera riskabelt bruk. Syfte: Syftet var att beskriva patienters erfarenheter av att behandlas med opioider för postoperativ smärta. LÄS MER

 5. 5. Effekten av opioidfri anestesi på PONV och postoperativ smärta hos patienter som genomgår operation under generell anestesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Anette Andreou; Sofia Hornéy; [2021]
  Nyckelord :Opioidfri anestesi; PONV; Smärta;

  Sammanfattning : BakgrundPostoperativt illamående (PONV) och smärta är vanligt förekommande efter operation igenerell anestesi. Sedan en lång tid tillbaka används opioider i samband med anestesi och kirurgiska ingrepp som smärtlindring. LÄS MER