Sökning: "postpartum depression"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden postpartum depression.

 1. 1. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 2. 2. Att screena fäder för postpartum depression : -En kostnadseffektivitetsanalys för Region Västerbotten

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petra Segerbrant; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kostnadseffektiviteten av att införa ett screeningprogram för postpartum depression för fäder i Region Västerbotten. Analysen baseras på kostnadsdata specifikt för Region Västerbotten samt transitsannolikheter och QALY-vikter baserade på tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Nyblivna föräldrar med psykisk ohälsas upplevelser av den perinatala perioden: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Zickerman; Lova Andersson Bergström; [2020]
  Nyckelord :parents; perinatal; postpartum depression; paternal; maternal; support; experience; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Båda föräldrarna kan drabbas av psykisk ohälsa i den perinatala perioden. Det nyfödda barnet kan vara en källa för både sammanhållning och splittring, och det är av stor vikt att vården stödjer föräldrarna i det nya samspelet. LÄS MER

 4. 4. Legitimerade psykoterapeuters upplevelser av utmaningar och möjligheter i psykodynamisk terapi med gravida : En kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Andrea Helgesson; [2020]
  Nyckelord :Pregnancy; Psychotherapy; Antenatal; Depression; Treatment; Attachment; Graviditet; Psykoterapi; Antenatal; Depression; Behandling; Anknytning;

  Sammanfattning : Inledning: Antenatal depression är en riskfaktor förknippad med ej fullgången graviditet, anknytningssvårigheter och förlossningsdepression. Ny forskning framhåller att den havande kvinnans psykiska mående kan ha påverkan på fostrets utveckling. LÄS MER

 5. 5. Mötet med mödrar som screenas för postpartumdepression med hjälp av tolk- Barnhälsovårdssjuksköterskors erfarenheter

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Jasmina Stanisavljevic; Sofia Zetterqvist; [2020]
  Nyckelord :Barnhälsovårdssjuksköterska; EPDS; Erfarenheter; Invandrarkvinnor; Postpartumdepression; Tolk;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression är ett vanligt hälsoproblem hos mödrar efter en förlossning. Postpartumdepression drabbar inte enbart mödrar utan leder även till en negativ påverkan på barnens hälsa och utveckling. LÄS MER