Sökning: "postpartum depression"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden postpartum depression.

 1. 1. Psykologisk behandling för mammor med postpartum depression: en intervjustudie

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Tina Granquist; Charlotte Byström; [2021]
  Nyckelord :postpartum depression; postnatal depression; psykologisk behandling; systemiskt perspektiv; psychological treatment; systemic perspective; Medicine and Health Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Postpartum depression (PPD) riskerar att ge allvarliga konsekvenser för hela familjen. Obehandlat riskerar PPD att negativt påverka mammans hälsa, omvårdnad och utveckling hos barnet samt relationen till partnern. LÄS MER

 2. 2. Förlossningsdepression hos mannen : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Josefine Engelin; Magdalena Westergren; [2021]
  Nyckelord :Experience; fathers; participation; postpartum depression; support interventions; Delaktighet; fäder; postpartumdepression; stödinsatser; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem med allvarliga konsekvenser. Stora livsförändringar som till exempel barnafödande innebär ofta stora påfrestningar, vilket kan leda till psykisk ohälsa. Postpartumdepression (PPD) är ett sjukdomstillstånd som drabbar modern men även fadern och inte minst hela familjen. LÄS MER

 3. 3. Ett moderskap i motvind : en litteraturöversikt om kvinnors upplevelser av postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Jenny Nordahl; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Mothers; Experience; Postpartumdepression; Postnatal depression; Mödrar; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: En postpartumdepression uppstår i samband med förlossningen och drabbar mellan 8–15 procent av alla nyförlösta kvinnor varje år bara i Sverige. Någon enskild orsak till tillståndet finns inte men sociala och psykologiska, socioekonomiska, traumatiska och stressrelaterade händelser, brist på socialt stöd och en tidigare historik av depression har påvisats vara betydande riskfaktorer för utvecklingen av tillståndet. LÄS MER

 4. 4. Att screena fäder för postpartum depression : -En kostnadseffektivitetsanalys för Region Västerbotten

  Master-uppsats, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Petra Segerbrant; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker kostnadseffektiviteten av att införa ett screeningprogram för postpartum depression för fäder i Region Västerbotten. Analysen baseras på kostnadsdata specifikt för Region Västerbotten samt transitsannolikheter och QALY-vikter baserade på tidigare forskning. LÄS MER

 5. 5. Nyblivna föräldrar med psykisk ohälsas upplevelser av den perinatala perioden: En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Moa Zickerman; Lova Andersson Bergström; [2020]
  Nyckelord :parents; perinatal; postpartum depression; paternal; maternal; support; experience; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Båda föräldrarna kan drabbas av psykisk ohälsa i den perinatala perioden. Det nyfödda barnet kan vara en källa för både sammanhållning och splittring, och det är av stor vikt att vården stödjer föräldrarna i det nya samspelet. LÄS MER