Sökning: "postpartum"

Visar resultat 1 - 5 av 251 uppsatser innehållade ordet postpartum.

 1. 1. Barnmorskors erfarenheter av postpartumblödningar : En webbaserad enkätstudie

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Frida Brynhildsen Elfors; Agnes By; [2022]
  Nyckelord :Förlossning; samarbete; arbetsmiljö; kvalitativ metod.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Portpartumblödningar (PPH) ger upphov till flest fall av mödradödlighet i världen, förekomsten och risken att dö är som högst i låginkomstländer men det har rapporterats om ökning även i västvärlden. I Sverige har cirka 7% en ICD-10 kod för PPH. LÄS MER

 2. 2. Barnmorskors erfarenheter av yttre pudendusblockad postpartum : En intervjustudie med barnmorskor i förlossningsvården

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Ajla Husić; Rebecka Juréen; [2022]
  Nyckelord :Inspection; Midwife; Postpartum; Pudendal Nerve Block; Suturing; Pudendusblockad; barnmorska; postpartum; inspektion; suturering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom förlossningsvården används en typ av bedövning kallad pudendusblockad (PDB). Denna bedövning kan administreras på två olika sätt; antingen genom så kallad inre eller yttre teknik. Den yttre tekniken introducerades 2015, dess praktiska för- och nackdelar är ännu inte utförligt dokumenterade i litteraturen. LÄS MER

 3. 3. Effekten av bäckenbottenträning avseende urininkontinens i samband med graviditet : en litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tove Olsson; Charlotte Alderblad; [2022]
  Nyckelord :bäckenbottenträning; fysioterapi; graviditet; urininkontinens;

  Sammanfattning : Bakgrund: Urininkontinens är ett stort folkhälsoproblem som drabbar mer än en halv miljon av Sveriges befolkning. Urininkontinens är den vanligaste komplikationen efter förlossning. Bäckenbottenträning är den främsta interventionen vid urininkontinens, trots det är det många som inte återhämtar sig. LÄS MER

 4. 4. Barnmorskors upplevelser av akut omhändertagande av nyfödda barn hud-mot-hud med modern : Ett alternativ till Neo-HLR på barnbord som möjliggör nollseparation

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Reproduktiv hälsa

  Författare :Johanna Lundgren; Marie Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :birth; family-centered care; neonatal resuscitation; skin-to-skin; zero separation; familjefokuserad omvårdnad; födsel; hud-mot-hud; neonatal återupplivning; nollseparation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns stora fördelar för både barn och föräldrar med vård hud-mot-hud. I akuta situationer har det länge varit norm med separation, trots en strävan efter nollseparation inom förlossnings- och eftervården. LÄS MER

 5. 5. Att bli tonårsmamma : En tvärsnittsstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Victoria Reinholdsson; Håkan Nähr; [2022]
  Nyckelord :Teenager; care encounter; pregnancy; childbirth; midwife; healthcare stuff; Tonåring; bemötande; graviditet; barnafödande; barnmorska; vårdpersonal;

  Sammanfattning : Bakgrund: Majoriteten av tonårsgraviditeterna var oplanerade men tonårsmammorna ställde sig ofta positiva till sin graviditet.  Även fast graviditeten var oplanerad användes preventivmedel endast i liten utsträckning vid tiden för befruktningen. Tonårsmammans första kontakt med mödrahälsovården skedde någon gång mellan vecka 5–36. LÄS MER