Sökning: "postpartumdepression"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet postpartumdepression.

 1. 1. Det tysta moderskapet : Kvinnors upplevda barriärer för att söka hjälp för postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Käll; Kajsa Jeppesen; [2019]
  Nyckelord :postpartum depression; women; help-seeking barrier; experience; nursing; postpartumdepression; kvinnor; hjälpsökningsbarriär; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression drabbar mellan 8-15 procent av kvinnor som föder barn. Depressionen bryter oftast ut några veckor efter förlossningen och kan vara upp till ett år eller mer och innebär ett stort lidande för den som drabbas. LÄS MER

 2. 2. När förväntningar av lycka blir ett lidande : En litteraturöversikt om mödrars upplevelser av lidande i samband med postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Jennie Hellström; [2019]
  Nyckelord :Lidande; mödrar; postpartumdepression; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är vanligt förekommande och kan drabba alla nyblivna mödrar med debut cirka fyra veckor postpartum. Trots dess förekomst är många omedvetna om vad det innebär för dem som drabbats. Syfte: Studiens syfte var att undersöka mödrars upplevelser av lidande i samband med PPD. LÄS MER

 3. 3. Mödrars upplevelser av postpartumdepression : - En beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

  Författare :Jennie Nordvall; Cecilia Ohlson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en depression som uppstår i samband med förlossning och drabbar 10-15% av nyblivna mödrar. Symtomen debuterar ofta inom den första månaden och påverkar moderns psykiska hälsa, sinnesstämning, tankar och beteende samt anknytningen mellan modern och barnet. LÄS MER

 4. 4. Föräldrars upplevelser av postpartumdepression : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Alcione Oliveira Nyström; Noella Musafira Kashemua; [2018]
  Nyckelord :Postpartum depression; Postnatal depression; Family; Father; Mother; Lives experiences; Mothers experience; Fathers experience.; Postpartumdepression; Postnatal depression; Familj; Fäder; Mödrar; Livserfarenhet; Mödrarnas erfarenheter; Fädernas erfarenhet;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) är en depression som debuterar efter förlossningen och kan drabba både män och kvinnor i all ålder och i all kultur. Postpartumdepressionen för med sig särskilda risker som kan innebära allvarliga konsekvenser för familjer. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnad vid postpartum depression : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Erika Brunnander; Ivar Kronqvist; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Every year 8-15% of Swedish women is diagnosed with a postpartum depression after giving birth, this translates to 10 000 women every year. These depressions can continue for weeks up to years and does not only affect the well-being of the mother but also the development of the child due to lack of bonding between the mother and the child. LÄS MER