Sökning: "postpartumdepression"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet postpartumdepression.

 1. 1. Kvinnors upplevelser av postpartumdepression och vården vid sjukdomen : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Lovisa Ahlgren; Lucia Fernández Stenman; [2020]
  Nyckelord :Postpartum depression; care; non-institutional care; experience; women; Postpartumdepression; vård; öppenvård; upplevelse; kvinnor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Förlossningsdepression (PPD) drabbar 12 % kvinnor. Sjukdomen erhålls efter barnafödande och kommer vanligtvis inom fyra veckor. Idag förekommer det okunskap om psykisk ohälsa relaterat till förlossningsdepression. Dessutom finns det begränsad kunskap hos de nyblivna mödrarna om hur och var de ska söka vård. LÄS MER

 2. 2. En beskrivande litteraturstudie av kvinnors upplevelse av förlossningsdepression

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Med-Vårdvetenskap

  Författare :Maria Martens; Sahar Nasser; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Introduktion                       Ett allvarligt problem för nyblivna mödrar världen över är risken att drabbas av förlossningsdepression som i medicinska termer har namnet Postpartumdepression och kan förkortas som PPD. Forskning visar att många kvinnor lider av PPD utan att söka hjälp av vården. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av postpartumdepression samt stöd och bemötande från vården : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Marie Pettersson; Marie Battisti; [2019]
  Nyckelord :Kvinnor; postpartumdepression; upplevelser; bemötande; stöd;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression (PPD) drabbar cirka 10–15% av de kvinnor som har fött barn. Tillståndet påverkar inte bara mammorna utan också barnet och hela familjen. PPD ger allvarliga symtom som påverkar förmågan att anknyta till barnet och som kan leda till långa depressiva perioder om åtgärder inte sätts in. LÄS MER

 4. 4. Det tysta moderskapet : Kvinnors upplevda barriärer för att söka hjälp för postpartumdepression

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Emma Käll; Kajsa Jeppesen; [2019]
  Nyckelord :postpartum depression; women; help-seeking barrier; experience; nursing; postpartumdepression; kvinnor; hjälpsökningsbarriär; upplevelse; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression drabbar mellan 8-15 procent av kvinnor som föder barn. Depressionen bryter oftast ut några veckor efter förlossningen och kan vara upp till ett år eller mer och innebär ett stort lidande för den som drabbas. LÄS MER

 5. 5. Att vilja leva, inte bara överleva : En metasyntes om postpartumdepression

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Liv Torvaldsson; Isabell Turfors; [2019]
  Nyckelord :barnhälsovårdssjuksköterska; föräldrar; metasyntes; postpartumdepression; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Postpartumdepression [PPD] drabbar årligen cirka 8–15 % av alla mödrar och 6,3 % av alla fäder i Sverige. Till följd av föräldrars PPD kan barn ta skada både fysiskt och psykiskt samt att depressionen även kan innebära en fara för föräldrarnas liv. Syfte: Syftet var att belysa föräldrars upplevelser i samband med PPD. LÄS MER