Sökning: "postpastoral"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet postpastoral.

  1. 1. PASTORALA IDEAL INOM SLÖJD En idéanalys av utställningen Efter haveriet

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

    Författare :Mia Lindgren; [2020-08-05]
    Nyckelord :criticism of civilization; criticism of modernization; alternative modernization; postpastoral;

    Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning ledarskapi slöjd och kulturhantverk2020, 180 hpGrundnivå2020:20.... LÄS MER