Sökning: "postproduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet postproduktion.

 1. 1. Konsten att tala : Retorik inom dokumentärarbete

  M1-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Matilda Romin; Josefine Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Documentary; Rhetoric; Agency Realism; Post Production; Interaction; Dokumentär; Retorik; Agentiell realism; Postproduktion; Interaktion;

  Sammanfattning : I denna undersökning tar vi upp hur retorik och agensell realism har en påverkan när det gäller postproduktion, specifikt inom dokumentärarbete. Vi diskuterar ethos, logos och pathos, dess betydelse samt hur vi förhåller oss till retorik inom postproduktion.  I denna undersökningen tar vi även upp begreppet agentiell realism. LÄS MER

 2. 2. Co-design i postproduktion inom film – hur fungerar det?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Jonas Eneskär; [2018]
  Nyckelord :filmproduktion; postproduktion; reklamfilm; filmvetenskap; co-design; participatory design; film production; post-production; commercials; film studies;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker med hjälp av en fallstudie hos två filmproduktionsbolag, King Edward och Cinematik hur co-design som metod hade kunnat användas inom postproduktionsprocessen av reklamfilm. Med en teoretisk djupdykning i filmproduktionens fyra processer; förproduktion, produktion, postproduktion, distribution och metoden co-design har det legat som grund för undersökningen. LÄS MER

 3. 3. Dold berättare – VFX i Harry Potter-filmerna : En analys av digitala visuella effekter i Harry Potter och de vises sten & Harry Potter och Dödsrelikerna Del: 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Erik Popek; [2018]
  Nyckelord :VFX; Digitala visuella effekter; Postproduktion; Narrativ; Dieges; CGI; Perceptuell realism;

  Sammanfattning : Uppsatsen handlar om digitala visuella effekter och hur de används i fantasyfilmerna Harry Potter och de vises sten (2001) och Harry Potter och Dödsrelikerna: Del 2 (2011). Filmanalysen är avgränsad till scener som är viktiga för filmens narrativ. Scenerna utgör centrala delar av den klassiska dramaturgiska modellen. LÄS MER

 4. 4. Den dolda kraften : En kvalitativ studie av redigerares implicita kunskaper

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Yasmine Borg; Agneta Lidén; [2017]
  Nyckelord :filmredigering; videoredigering; redigerare; redigering; film; filmproduktion; filmklippning; postproduktion; praktisk kunskap; tyst kunskap; kreativ produktionsprocess; kreativt skapande;

  Sammanfattning : Many people today have no idea that film editing is more than simply putting scenes together. Previous research also reveals very limited information about the editors line of thinking, the creative decision making, intuition and how they reflect upon their own profession. LÄS MER

 5. 5. Filmklipparens roll i Star Wars : Kraften i actionsekvenser

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Ljud- och musikproduktion

  Författare :Robin Fjällström; [2017]
  Nyckelord :star wars; film; postproduktion; actionsekvenser; filmklipparens roll;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka om det finns några principer för hur actionsekvenser är klippta och om utvecklingen av ny klippteknik ändrat på sättet man klipper actionsekvenser i Star Wars eller om man arbetar för att behålla och återskapa samma emotionella klippkänsla som i de äldre filmerna. Studien är genomförd i form av två stycken analysmetoder, den första metoden bygger på Berry Salt's analysmetod för att få ut statistik över hur actionsekvenserna är klippta, genom att se hur många klipp det är i en sekvens och dela antal klipp med tiden som sekvensen utspelar sig under, på så sätt får man ut en så kallad "average shot lenght" (ASL). LÄS MER