Sökning: "postsekularisering"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet postsekularisering.

 1. 1. Vilka argument finns för religionsfrånvaro, ateism och icke-tro i sekulariserad religionsundervisning?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Kaj Hagstedt; [2020]
  Nyckelord :tro; religion; sekularisering; postsekularisering; konfessionell; ickekonfessionell; religionskunskap; ateism; icketro; agnosticism; läroplan; religionsfrånvaro; religious education; RE; non belief; secularisation; confessional; belief; secular; postsecular;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att undersöka vad forskningen säger om argument för att ge religionsfrånvaro, ateism och icke-tro en plats i religionskunskapsundervisningen. Vetenskapliga källor i form av avhandlingar och artiklar ligger till grund för kunskapsöversikten och sammanfattningsvis pekar forskarna på att Sverige är ett sekulariserat eller möjligen postsekulariserat, pluralistiskt samhälle där skolan enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell. LÄS MER

 2. 2. Mötet mellan det sekulära och det religiösa : En kritisk analys av hur sekulära organisationer förhåller sig till religionsfrågor inom internationellt utvecklingssamarbete

  Master-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sara Lind; Rebecca Zakrison; [2015]
  Nyckelord :Secular organizations; Religion; Development; Development cooperation; Secularization; Post secularization; Path dependency; New institutionalism; Postcolonialism; Religious contexts; Sekulära organisationer; Religion; Utveckling; Utvecklingssamarbete; Sekularisering; Postsekularisering; Stigberoende; Nyinstitutionalism; Postkolonialism; Religiösa kontexter;

  Sammanfattning : The main aim of this study is to analyze how secular organizations deal with religion in international development work, both officially and practically, and how they describe the meeting between the secular ideology and the religious context. To answer these questions we have interviewed seven employees of different secular organizations who are well familiar with the organization’s operational as well as strategic work. LÄS MER

 3. 3. Religion i utvecklingssamarbete : En kvalitativ studie om hur anställda på Sida upplever religionsfrågor som komponent i arbetet

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Sara Lind; Rebecca Zakrison; [2014]
  Nyckelord :development; work; religion; Swedish; International Development Cooperation Agency; strategies; policies; secularism; postsecularism; utvecklingssamarbete; utveckling; religion; religionsfrågor; Sida; utrymme; strategier; sekularisering; postsekularisering; lind; sara; zakrison; rebecca;

  Sammanfattning : This study's main aim is to contribute with an insight regarding how employees of the Swedish International Development Cooperation Agency (Sida) experience religion as a component of development work in religious contexts. The study focuses on whether or not religion is given enough space within Sida's development work and if the policies of Sida are enough to cover the needs in religious contexts. LÄS MER