Sökning: "posttraumatiskt stressyndrom PTSD"

Visar resultat 1 - 5 av 61 uppsatser innehållade orden posttraumatiskt stressyndrom PTSD.

 1. 1. Att vårda personer som blivit utsatta för sexuellt våld – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Gustafsson; Tilda Månsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sexuellt våld; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige blev 31,6 procent av kvinnorna i åldrarna 20–24 år utsatta försexualbrott under 2019. Sexuellt våld kan medföra både psykiska och fysiska skador för offret vilket i vissa fall kräver sjukvård. Dessa skador kan vara exempelvis posttraumatisktstressyndrom (PTSD), depression och könssjukdomar. LÄS MER

 2. 2. MDMA-assisterad psykoterapi för PTSD

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Teddy Winroth; Stefan Eriksson; [2021]
  Nyckelord :psychotherapy; PTSD; MDMA; psychdelics; randomized controlled tests; MAPS; psykedelia; randomiserade kontrollstudier; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Det har en tid cirkulerat rykten att preparatet MDMA (metylendioximetamfetamin) skulle ha terapeutiska egenskaper. Vissa forskare har spekulerat i att MDMA är ett preparat som skulle kunna underlätta psykoterapi, inte minst för människor som lider av trauma och/eller PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). LÄS MER

 3. 3. Prolonged exposure för tonåringar – en litteraturöversikt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Nils Hintze; Philippa Pernryd; [2021]
  Nyckelord :posttraumatiskt stressyndrom; prolonged exposure; tonåringar; kognitiv beteendeterapi; Posttraumatic Stress Disorder; adolescents; cognitive-behavior Therapy; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Teenagers are at high risk of being exposed to traumatic events and developing posttraumatic stress disorder (PTSD). This literature study evaluates the evidence for one of the treatment protocols, Prolonged Exposure for Adolecescents (PE-A), as well as looking at the clinical implications of the studies that have been done. LÄS MER

 4. 4. Fysioterapeuters upplevelser och erfarenheter av att arbeta med vuxna som diagnostiserats med posttraumatiskt stressyndrom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Agnes Törnqvist; Linnéa Alsterskog; [2021]
  Nyckelord :physiotherapy; posttraumatic stress disorder; experiences; views; qualitative research;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är en av de vanligaste psykiatriska följdsjukdomarna efter en traumatisk upplevelse. Många av de individer som har diagnostiserats med PTSD har samtidiga kroppsliga besvär och det finns forskning som tyder på att fysioterapeutiska interventioner skulle kunna vara betydelsefulla i behandlingen av PTSD. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskans möjligheter och hinder att identifiera kvinnan som utsatts för våld i nära relationer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Mathilda Frieberg; Leufvenmark Filippa; [2021]
  Nyckelord :Communication; Domestic violence; Intimate partner violence; Nurse’s encounter; Screening; Women; Kommunikation; Kvinna; Mäns våld mot kvinnor; Screening; Våld i nära relationer; Vårdmötet;

  Sammanfattning : Bakgrund   Våld i nära relationer förekommer globalt oavsett social-, ekonomisk-, eller kulturell tillhörighet, där kvinnor är drabbade i högre utsträckning än männen. Våldet resulterar i kortsiktig och långvarig ohälsa för den våldsutsatta, i form av bland annat psykiska skador såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), fysiska skador och låg självkänsla. LÄS MER