Sökning: "postural stability"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden postural stability.

 1. 1. Sambandet mellan bålstabilitet och dynamisk balans hos unga friska individer : En pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sofie Nilsson; Emilie Olsson; [2020]
  Nyckelord :Core muscle strength and stability test; Postural balans; Postural kontroll; Star excursion balance test;

  Sammanfattning : Introduktion: Balans definieras som förmågan att kontrollera tyngdpunkten i förhållande till understödsytan. Bålen är centrum av de kinetiska kedjorna och har en betydelsefull roll vid utförande och kvalitén på rörelser. Tidigare studier har föreslagit att bålstabilitetsträning har en positiv effekt på dynamisk balans. LÄS MER

 2. 2. ”Hand reach star excursion balance test” : Assessment of dynamic functional mobility in female elite team gymnasts in relation to overuse injuries

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Åsa Bocké; [2020]
  Nyckelord :adolescents; functional tests; injury prevalence; movement screening;

  Sammanfattning : Background Clinical usable assessment methods to quantify mobility, balance, stability and postural control functions together in a full kinetic chain movement are sparse. Normative data of such dynamic functions in different group of athletes are  still lacking and therefore the relationship between dynamic functional mobility and overuse injuries are also unknown. LÄS MER

 3. 3. Balance assessment in children with cerebral palsy; methods for measuring postural stability

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Michaela Sjödin; [2018]
  Nyckelord :Center of mass; center of pressure; postural stability; bilateral spastic cerebral pares; balance; quiet standing.;

  Sammanfattning : The most common way to measure postural stability is to examine the displacement of the center of pressure (CoP). But some scientists claim that the center of mass (CoM) is what really indicates the sway of the whole body, since the body is a multi-joint system. LÄS MER

 4. 4. Appropriate standing-leaning backward angle for healthier posture while working in front of the computer

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Fatmir Kosovari; [2017]
  Nyckelord :working posture; standing-leaning backward angle; ergonomics postural stability; comfort; Arbetsställning; vinkeln på stående lutande bakåtställning; ergonomisk stabilitet i hållningen; komfort;

  Sammanfattning : Health problems associated with computer usage have become more common in recent decades. There are many people who sit or stand still for a long time in the wrong posture while working in front of the computers. There is a lot of research showing that too sedentary sitting and standing causes health problems. LÄS MER

 5. 5. Inlärningseffekten på Limits of Stability på Transtibialt Amputerade Protesbrukare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Elin Rudholmer; [2016]
  Nyckelord :Limits of Stability; postural control; prosthetic users; Limits of Stability; postural kontroll; protesbrukare;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka om det finns någon inlärningseffekt på testet Limits of Stability (LoS) för transtibialt amputerade protesbrukare och en kontrollgrupp. Sju transtibialt amputerade protesbrukare och en kontrollgrupp bestående av sju friska vuxna män upprepade testet LoS  fem gånger under fyra testtillfällen. LÄS MER