Sökning: "posturalt svaj"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden posturalt svaj.

 1. 1. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER

 2. 2. Knäböj och frontböjs påverkan på isometrisk bålstyrka samt på posturalt svaj – en interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Martin Sjöstedt; Gustav Mannesson; [2018]
  Nyckelord :Balans; frontböj; isometrisk bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Knäböj är en av de mest vanligt förekommande övningarna vid träning av nedre extremitet och används både som vardagsträning, i rehabiliteringssyfte och inom styrkesporter. Två vanliga varianter av knäböj är knäböj, med skivstången bakom huvudet vilande på trapeziusmuskulaturen, och frontböj, med skivstången på framsidan på kroppen vilandes under clavikeln och på främre delen av axeln. LÄS MER

 3. 3. Att mäta posturalt svaj med en bärbar balansmätare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Hallström; Alice Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Balans; bärbar balansmätare; kraftplatta; mätmetoder; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Postural kontroll innebär reglering av kroppens orientering och stabilitet, det är ett brett begrepp som innefattar bland annat posturalt svaj och balans. Posturalt svaj innebär att projektionen av kroppens tyngdpunkt vid stillastående hamnar innanför stabilitetsgränserna, vilket gör att balansen kan bibehållas. LÄS MER

 4. 4. Hur valid är mätning av postural kontroll med Wii Balance Board i jämförelse med en Kistler Force Plate? : How valid is it to measure postural control with  Wii Balance Board in comparison to a Kistler Force Plate?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alvin Berggren; Kristoffer Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Balansmätning; Kistler Force Plate; Postural kontroll; Wii Balance Board;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns funktionella tester med varierande svårighetsgrad för att utvärdera patienters balans i kliniken. Dessa tester kan dock endast visa på balansförmåga i grova drag, exempelvis om man kan ställa sig upp från en stol eller klarar att stå på ett ben utan att falla. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av slingträning i Redcord® på balans- och gångförmåga samt fallrädsla hos en individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Paulina Olausson; Hanna Rissanen; [2017]
  Nyckelord :Gångförmåga; Postural Kontroll; Rehabilitering; Slingträning; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 23 000 individer av stroke, vilket kan leda till flera funktionsnedsättningar till exempel försämrad balans- och gångförmåga samt fallrädsla. Fysioterapeuter har en betydande roll i rehabilitering, då interventioner bidrar till ökad självständighet och delaktighet. LÄS MER