Sökning: "posturalt svaj"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden posturalt svaj.

 1. 1. Effekter på posturalt svaj och bålstyrka efter fyra veckors knäböjsträning på stabilt respektive instabilt underlag : En experimentell pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Marcus Jansson; Karin Lext; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Knäböj är en populär dynamisk övning som involverar bålen. Övningen kan utföras på stabilt eller instabilt underlag. Tidigare studier har visat på att bålmuskelaktiviteten mätt med EMG har varit liknande oavsett underlag. LÄS MER

 2. 2. Går det att förbättra postural kontroll och ankelproprioception genom balansträning på stabilt respektive instabilt underlag hos friska unga vuxna? : En randomiserad kontrollerad pilotstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Gustav Oscarsson; Patric Johansson; [2019]
  Nyckelord :Balansträning; Instabilt underlag; Posturalt svaj; Proprioception; Stabilt underlag.;

  Sammanfattning : Inledning: Balans eller postural kontroll är en fundamental sensomotorisk funktion för att kunna hålla sig upprätt. Ett viktigt sensoriskt system för den posturala kontrollen är proprioceptionen, vilken bidrar till god precision, ledstabilitet, koordination och balans vid rörelse. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER

 4. 4. Knäböj och frontböjs påverkan på isometrisk bålstyrka samt på posturalt svaj – en interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Martin Sjöstedt; Gustav Mannesson; [2018]
  Nyckelord :Balans; frontböj; isometrisk bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Knäböj är en av de mest vanligt förekommande övningarna vid träning av nedre extremitet och används både som vardagsträning, i rehabiliteringssyfte och inom styrkesporter. Två vanliga varianter av knäböj är knäböj, med skivstången bakom huvudet vilande på trapeziusmuskulaturen, och frontböj, med skivstången på framsidan på kroppen vilandes under clavikeln och på främre delen av axeln. LÄS MER

 5. 5. Att mäta posturalt svaj med en bärbar balansmätare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Hanna Hallström; Alice Jönsson; [2018]
  Nyckelord :Balans; bärbar balansmätare; kraftplatta; mätmetoder; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Postural kontroll innebär reglering av kroppens orientering och stabilitet, det är ett brett begrepp som innefattar bland annat posturalt svaj och balans. Posturalt svaj innebär att projektionen av kroppens tyngdpunkt vid stillastående hamnar innanför stabilitetsgränserna, vilket gör att balansen kan bibehållas. LÄS MER