Sökning: "posturalt svaj"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden posturalt svaj.

 1. 1. En jämförelse mellan effekterna av statisk och dynamisk bålmuskulaturträning och dess samband med utvecklingen av balans : En randomiserad experimentell interventionsstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Oscar Johansson; Emil Wallin Angelöf; [2019]
  Nyckelord :Balans; bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Introduktion/bakgrund: Balans är en kombination av motoriska och sensoriska system som alla måste fungera väl för att människan ska klara av även enkla uppgifter, det går att mäta både genom dynamiska rörelser och statiska positioner på kraftplattor. I de motoriska systemen ingår muskler och denna studie fokuserar främst på bålens muskulatur som alltid måste arbeta för att motverka fall vid både frivilliga och ofrivilliga tyngdförflyttningar. LÄS MER

 2. 2. Knäböj och frontböjs påverkan på isometrisk bålstyrka samt på posturalt svaj – en interventionsstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Martin Sjöstedt; Gustav Mannesson; [2018]
  Nyckelord :Balans; frontböj; isometrisk bålstyrka; knäböj; posturalt svaj;

  Sammanfattning : Bakgrund: Knäböj är en av de mest vanligt förekommande övningarna vid träning av nedre extremitet och används både som vardagsträning, i rehabiliteringssyfte och inom styrkesporter. Två vanliga varianter av knäböj är knäböj, med skivstången bakom huvudet vilande på trapeziusmuskulaturen, och frontböj, med skivstången på framsidan på kroppen vilandes under clavikeln och på främre delen av axeln. LÄS MER

 3. 3. Hur valid är mätning av postural kontroll med Wii Balance Board i jämförelse med en Kistler Force Plate? : How valid is it to measure postural control with  Wii Balance Board in comparison to a Kistler Force Plate?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alvin Berggren; Kristoffer Pettersson; [2017]
  Nyckelord :Balansmätning; Kistler Force Plate; Postural kontroll; Wii Balance Board;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns funktionella tester med varierande svårighetsgrad för att utvärdera patienters balans i kliniken. Dessa tester kan dock endast visa på balansförmåga i grova drag, exempelvis om man kan ställa sig upp från en stol eller klarar att stå på ett ben utan att falla. LÄS MER

 4. 4. Utvärdering av slingträning i Redcord® på balans- och gångförmåga samt fallrädsla hos en individ som insjuknat i stroke för minst tre månader sedan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Paulina Olausson; Hanna Rissanen; [2017]
  Nyckelord :Gångförmåga; Postural Kontroll; Rehabilitering; Slingträning; Stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige drabbas årligen cirka 23 000 individer av stroke, vilket kan leda till flera funktionsnedsättningar till exempel försämrad balans- och gångförmåga samt fallrädsla. Fysioterapeuter har en betydande roll i rehabilitering, då interventioner bidrar till ökad självständighet och delaktighet. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse av accelerometer och kraftplatta vid mätning av anterio-posteriort och medio-lateralt posturalt svaj

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Martin Johansson; Nils Annertz; [2017]
  Nyckelord :Accelerometer; Fallolyckor; Postural balans; Kraftplatta; Svaj; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fallolyckor har ökat den senaste tiden och orsakar stora kostnader för samhället samt lidande för den drabbade. Det är viktigt att sätta in insatser i fallprevention för att motverka detta. Socialstyrelsen har samordnat en kampanj på uppdrag från regeringskansliet för dessa insatser. LÄS MER